2017. 11. 11.

Virrasztva élsz-e?A bölcsesség ott kezdődik, amikor az ember felismeri a teremtett világ szépségéből és rendjéből a Teremtő nagyságát és hatalmát. A teremtett világban azért találhatjuk meg Istent, mert abban is kinyilatkoztatta magát. Aki a természetet szemléli és azon gondolkodik, közel kerül az Istenhez. A kereső szív megnyugszik, mihelyt megtalálja Istent. A bölcsesség az Isten akarata szerint berendezett élet. Aki korán kel, aki figyelmes az megtalálja a bölcsességet. (Bölcs 6,13-17) A bölcsesség által Isten úgy tevékenykedik, mint Lelke által. 
Az Újszövetség Jézus Krisztusban Isten megtestesült bölcsességét látja, aki közénk jött, csak be kell fogadni, hogy boldoggá tegyen. Jézus a korabeli lakodalmi szokásból kiindulva mondja el tanítását. (Mt 25,1-13)  

A menyegzői körkép Jézus hallgatósága előtt teljesen érthető és meghitt kifejezésmód volt, kettős tanítással. a) A példabeszéd első és konkrét tanítása megvilágítja Krisztus és Izrael viszonyát. Az ószövetség népe elsőként kapta a meghívást. Izrael feladata olyan, mint a nyoszolyólányoké, akik a menyasszony szolgálatára vannak. Keresztelő János be is mutatta a megígért vőlegényt, de kevesen készültek fel befogadására, mert a megszokottság és az előítéletek rabjai. Izrael vezetői sem keresték Isten bölcsességét, nem ápolták a szövetséget, ezért Jézus tanításából és csodatetteiből nem ismerték fel, hogy ő a Messiás. Így zárják ki saját magukat az Újszövetség lakomájából. Igaza van Szent Bernátnak: „Nincs biztonságban annak a jósága, aki nem akar jobbá válni. Amelyik pillanatban nem akarsz jobb lenni, megszűntél jó lenni. A világ minden kívánságával elenyészik egyszer, téged azonban előbb utadra tesz.” 
b) A példabeszéd második üzenete a földön zarándokló Egyháznak szól. A példabeszéd vőlegénye Krisztus, menyasszonya az Egyház, a készülettel teli várakozás a mi földi életünk, a lakoma az üdvözültek boldog együttléte a Szentháromság életében. Krisztus második eljövetelének időpontját nem lehet kiszámítani, ezért az Egyház mindenik tagjának fel kell készülnie az Úr érkezésére. Az öt okos szűz azok jelképe, akik Isten akarata szerint rendezik be életüket, akik Krisztus eljövetelét, a halált, a feltámadást és az ítéletet hittel, szeretettel várják. Ezek alapmagatartása a készenlétük. De egyet nem tehetnek, nem adhatják kölcsön önmaguk készenlétét.
A balgákból hiányzik a fegyelmezettség és bölcs előre látás. Sorsuk végzetes, mert a készületet és készenlétet számukra nem lehet pótolni. Végső tanulság, hogy aki a krisztusi közösségben készül az abszolút jövőre, az részesül a Messiás uralkodásának örömében. Pál apostol rámutat arra, hogy az elhunyt keresztények feltámadását Krisztus feltámadása teszi lehetővé. (1Tessz 4,13-14). Ahogy a vőlegény érkezésére mindenki megmozdul, úgy lesz a világ végén is.
           
„Virrasszatok, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!” Mt 25,13.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése