2017. 11. 13.

Krisztus Világa, 2017. november, SzemleSzentjeinkkel - Mindenszentekkel kezdődik november. Kosztolányi Dezső egyik elbeszélésében írja, hogy mint gyereknek vasárnapi játék közben elszakadt a nadrágja. Egyházi iskolába járt, a szigorú piarista paptanár behívta a szobájába. A kisfiú a büntetéstől való félelmében alig mert belépni. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor tűvel, cérnával, foltozófával a kezében fogadta, és nekilátott a szakadás bevarrásához. „Azóta ha szentekről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel, cérnával és foltozófával képzelem el őket.” – olvassuk a 2. oldalon.
Szent László-év 13.Sorozatunknak, amelynek záróírását olvashatják, egyik célja az, hogy a történelmi valóságot közölje a szent életéről. Így azt is, hogy a magyar kereszténység nem Szent Istvánnal kezdődött. Nem is Géza fejedelemmel, mert amikor az egész magyarság vélhető uralkodójává lett, már akkor a magyarság jelentősebb fele keresztény volt. Igaz, megszervezetlenül, papsággal csak alkalmilag ellátva, egyházmegyék és püspökök nélkül. Szent István végrehajtja a magyar egyházmegye-szervezést, így formát ad a magyar kereszténységnek, és apja uralmát keresztény-szakrális királysággá váltja át. Nemzetének pedig valóban egy magasabb rendű és teljes életszentség példáját adja. Szent István példáját és szentségét követte Szent László. Önmagát egészen a szeretet szolgálatára szentelte, ahogy Krisztus az evangéliumban kéri. Ezzel László „a régi vitézséget tüntette fel önmagán; e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye László lett.”  (3. oldal)
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest, 2020. A Kongresszus célja, hogy az Egyház nyerjen új erőt küldetéséhez, és ismerje föl életének forrását és csúcsát az Eucharisztiában! A szerző hat pontban ismerteti az Eucharisztia fontosságát az Egyház életében. Elsőként rámutat arra, hogy az Eucharisztia misztériuma elválaszthatatlan és eleven kapcsolatban van az Egyházzal. 2. Az Eucharisztia ünneplése valódi áldozati lakoma, ahol Krisztus áldozati testében és vérében részesülünk. Hiszen a cél az, hogy mi a tagok hasonlóvá váljunk a főhöz, Kr-hoz. Az Eucharisztia ünneplése által egyesülhetünk Jézussal és általa az Atyával. Minden szentség ezért az Eucharisztiára irányul és általa teljesedik ki, szenteli meg az embert. (4-7. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Hitről, keresztről, lelkikönyvről – Vitos Antal kvíze. (7. oldal)
Kárpátaljai Értéktár 1. Kárpátalja fő látnivalói: a várak, templomok és kastélyok bemutatása után, a külhoni magyar értéktárba felvett kárpátaljai értékeket ismerhetjük meg ezúttal, ugyanúgy a Vereckei honfoglalás emlékművét. Az Értéktárt Sárközi Sándor szerkesztette. (8-9. oldal)
II. János Pál két csodája –Marie Simon-Pierre apáca csodás gyógyulása, a másik csoda a 48 éves Floribeth Mora Diaz, négygyermekes édesanya gyógyulása. A csodákat vizsgáló orvosi bizottság megerősítette, hogy a gyógyulások tudományosan megmagyarázhatatlanok. (10. oldal)
Véges boldogság Matthias Mühl írása egy fontos munka, projekt sikeres elvégzéséhez fűződő boldogságról szól, majd az érem másik oldala, amikor a boldogság pillanata átfordul, mintha egy nagy gödörbe zuhantunk volna. Ez a tapasztalat a lelkiéletben is megtapasztalható. Végül is a boldogság, ami számunkra megtapasztalható, csak mint véges boldogság érhető el. Itt és most csak “töredékesen” van jelen a “teljes”. De kiteljesedés fele mutat. Fordította Bács Béla János. (11.oldal)
Ifjúság éve, 2018. Ismerjük-e őket? Ferenc szentatyánk a 2018-as rendes püspöki szinódust a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” témában hirdette ki. A Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a „Fiatalok a hit útján” témában tervezte meg, mivel szívügyünknek tartjuk a fiatalok hitre való vezetését és abban való megerősítését. Mielőtt bármit is szerveznénk a fiatalokkal, egyféle "Tudod-e, hogy" kérdéseket tisztázzunk magunkban! - László Rezsőtől. (12.old.)
Az elmaradt találkozásÚjabb kalandok a Mese Birodalmában 2. Katóca sikeresen belépett a Mese Birodalmába, de újabb kaland várta Rózsaországban, amint új számtan-feladat vár a gyerekekre a koncerthárfa húrjairól. Írta: Katóca. (13. oldal)
Derűs oldal – Viccek és nyakatekert mondatok, hogy egy kicsit derüljünk! (14. oldal)
A keresztrejtvénybenSzent Fausztina imádságának befejező részét megtalálja a szerencsés megfejtő.  Megismerjük előző megfejtőinket; nyerteseinket és támogatónkat.
Kozma László: Esti dal – című verse és Ádám Gyula fotója látható a hátsó borítón. 

Hivatkozás:
https://issuu.com/balazstunde/docs/november_202017_20issu

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése