2018. 03. 25.

Hirdetés: 2018. március 25.


1. Áttértünk a nyári időszámításra. A vasárnapi miserend nem változik. Hétköznap ezentúl este 7 órakor végezzük a szentmisét.

2. Ma Virágvasárnap a 11 órás szentmisén tartjuk a körmenetet, ezért a ¼1 órás szentmise kimarad.

3. A keresztúti ájtatosságot ma délután fél 5-től, nagyszerdán fél 7-től és nagypénteken 3 órától végezzük.

4. A Csíki Anyák Egyesülete és Plébániánk ma az 5 órai szentmise után az élet védelmére tart rövid felhívást a templom melletti Anyaság-szobornál.

5. Háromnapos lelki előkészületet tartunk hétfőn-kedden-szerdán az esti 7 órás mise keretében. Vezeti P. Dr. László Rezső pálos atya.

6. A diákok húsvéti gyóntatása hétfőn, kedden, szerdán délelőtt lesz.

7. A templom takarítás kedden reggel lesz, segítségüket kérjük.

8. Nagycsütörtökön, -pénteken és nagyszombaton, reggel ½8 órakor Jeremiás siralmai és gyóntatás.

9. A ministráns, hittanos gyerekekkel hajnal 4 órakor indulunk Gyulafehérvárra a krizmaszentelési misére., amit a Duna Tv is közvetít.

10. Nagycsütörtökön este 7 órakor, az Oltáriszentség  szerzésének és a papság szentségének alapítása, szentmise. Lábmosás szertartása. A szentmise végén oltárfosztás, amit csendes szentségimádás követ.

11. Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és halálára emlékezünk. Szigorú bőjt van. Délután 3 órakor keresztút. A liturgiát este 6 órakor kezdjük.

12. Nagyszombaton este 8 órakor a vigília-misét a Millenniumi-templomtéren fényünnepséggel kezdjük. A szentmise végén a feltámadási liturgia és körmenet tartunk. A vigíliára hozzanak gyertyát magukkal.

13. Húsvétvasárnapja, Urunk feltámadásának ünnepe. Reggel 8 órakor ünnepélyes ételszentelés a város Főtéren, ezért a 7 és 8 órás mise elmarad. Szentmisét végzünk: 9,30 ; 11; 12,15; 17 és 19 órakor.

14. Figyelmükbe ajánljuk a katolikus sajtót. Krisztus világa kapható. A nagyheti és húsvéti liturgia az Egyházközségi Apostolban megtalálható. 

14. Híveink adójuk 2%-ával támogathatják Plébániánkat az Egyházközségi Apostol kiadásában, vagy a Krisztus Világa havilapunk kiadását, ha a Salus Communis Egyesületnek ajánlják fel a 2%-ot.

15. Az április 8-i magyarországi választásra lelkiismeretesen adjuk le szavazatunkat.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése