2018. 03. 30.

Hogy a szegény magyarok rádöbbenjenek nagyjaikra


Nagypéntek vértanúja, Boldog Apor Vilmos püspök - 1945. március 28-án, nagyszerdán Szálasi le akarta tartóztatni Apor püspököt, de ekkor már az oroszok elérték Győrt. Megkezdődtek a harcok. A Püspökvár pincéibe menekültek száma 300-400 körül volt. A püspök nagycsütörtökön a pincében mondta utolsó miséjét. Másnap csak Jézus szenvedéstörténetét olvasta fel a városban dúló harc miatt. Arra kérte az ott lévő férfiakat, hogy legyenek segítségére, ha erélyesen kell fellépnie, mert ,,egyszer úgyis meg kell halni, jobb tehát, ha az ember ilyenkor áldozza föl az életét.” Este részeg katonák akartak nőket elvinni, akkor őket erélyesen kitessékelte, a bejárattól visszafordult orosz katona sortűzzel halálosan megsebesítette. Húsvét ünnepének utolsó órái is leperegtek. 1945. április 2-án Győr püspöke hazaindult az örökkévalóságba. Utolsó mondatai, végrendelete: ,,Még egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az Egyházhoz! Hirdessék bátran az evangéliumot! Segítsenek romjaiból fölépíteni szerencsétlen magyar hazánkat! Vezessék vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket!
Fölajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de fölajánlom papjaimért, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az Egyház ellen tesznek. Fölajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért. Szent István, könyörögj a szegény magyarokért!
Istenem, Atyám, a te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet! Jézus, Mária, Szent József legyetek énvelem most és halálom óráján! Jézus Szentséges Szíve, bízom benned!...”[1]  
A győri karmelita templomban temették. Újratemetésére 1988-ban került sor a székesegyházban. Boldoggá avatási eljárását 1946-ban a győri egyházmegye kezdeményezte.
Dr. Ternyák Csaba egri érsek, mint Apor Vilmos boldoggá avatási ügyének volt posztulátora buzdít minket: „Hívőemberként az ő példájából megtanulhatjuk, érdemes úgy élni, hogy nem riadunk vissza az áldozatoktól, érdemes kiállni az erényes élet védelmében, egyszerűen érdemes életünk középpontjába Istent és a felebarátot helyezni...” Tehát „nem Apor püspöknek, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy őt a magyar boldogok és szentek között tisztelhessük”.[2]
2012. április 29-én Pápai Lajos győri püspök mondta Csíksomlyón az Apor-ereklye átadáskor: „Csodálatos példaképet kaptunk Boldog Apor Vilmos püspök személyében,  és most itt van köztünk a rá bízottakért kiontott vérével átitatott ereklyéje, eljöhetünk ide imádkozni, közbenjárását kérni. Ma is szükség van olyan fiatalokra, akik meghallják Krisztus hívását, és vállalják az áldozatokkal járó papi hivatást”.[3]
Napjainkban nem lehet elég sokféle és elegendő példányszámú kiadványt megjelentetni, imalapot terjeszteni, megemlékezést, elmélkedést tartani, amennyi elegendő ahhoz, hogy – Apor szavaival – a szegény magyarok” lassanként rádöbbenjenek nagyjaikra, szentjeikre, hogy merjék pártfogásukat kérni és a példájukat követni.
Íme, Apor Vilmos, az első székely boldog, a segítés, a szeretet vértanúja.
A legnagyobb erény a szeretet, s a szeretet nem szűnik meg soha (1Kor 13,13. 8.).
Pártfogását kérjük, példáját kövessük.

Imádkozzunk a magyar népért!
[1] Balássy László: Apor Vilmos a vértanú püspök, Ecclesia Budapest, 1989, 159–160.
[2] Hölvényi György: Az igaz tanú, Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia, 1997, 3–4.
[3] http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/boldog-apor-vilmos-ereklyeje-csiksomlyon-1/print

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése