2018. 03. 31.

Hirdetés: 2018. március 31. Vigília mise


1. Hívő lélekkel és zengő énekléssel megünnepeltük Urunk feltámadását. Mielőtt elbúcsúznánk megköszönöm mindnyájuknak, hogy komolyan készültek húsvét ünnepére és buzgón bekapcsolódtak nagyhét liturgiájába, szentségekhez járultak és áhítattal részt vettek a feltámadási szentmisén. Azoknak is köszönetet mondunk, akik adományaikkal vagy éppen a templom takarításnál vagy díszítésnél segítettek. Isten fizesse!
2. Az ünnepélyes ételszentelést Húsvét reggel 8 órakor tartjuk a Főtéren. A felállást a Márton Áron szobortól kezdjük – a Kossuth és a Szabadság utca felé haladva, egyenes, telt sorokat képezzünk, majd a Megyeháza felé fejlesszük a sorokat, amíg a tér megtelik. Akinek van székely ruhája merje felölteni, és a katona-nemzethez méltóan részt venni.
3. A húsvéti ünnepélyes szentmisét fél 10-kor, 11, ¼1, 17 és 19 órakor tartjuk. A Szent József kápolnában fél 9-kor és du. 4 órakor. Szécsenyben 10 órakor szentmise és ételszentelés.
4. Húsvéthétfőn vasárnapi sorrendben végezzük a szentmiséket. A misék előtt és alatt gyónási lehetőség van.
5. Kedden hétköznapi miserend szerint fél 7, 7, este 7 órakor végezzük a szentmisét.
6. Krisztus világa havilap húsvéti számát figyelmükbe ajánljuk. Katolikus kiadványok, kegytárgyak kaphatók a kegytárgyasnál.
7. Kedves híveket emlékeztetjük, hogy Magyarországon választások vannak, amelyen mi, erdélyi magyarok is részt vehetünk. 
 Mindannyiunk jövőjére hatással lesz, hogy milyen kormány irányítja Magyarországot! Ez egy fontos dolog, hiszen itt nem csak Magyarország, hanem az egész magyar nemzet jövőjéről döntünk. Ezért kérjük, hogy éljenek szavazati jogukkal! 
A levélszavazás már folyamatban van. 
Ha Önök rendelkeznek magyar állampolgársággal és regisztráltak a választásokra, akkor meg kellett kapniuk a szavazólapot. Ha még nem jött meg, hamarosan érkezik. Ha a csíkszeredai Konzulátusra kérték, onnan kell átvenniük személyesen. Miután átvették a szavazólapot, menjenek az konzulátussal átellenben található Magyar Ügyek Házába, ahol segítenek az azonosító nyilatkozat kitöltésében. (például a születési helynél Csíkszentsimon/Sinsimion Románia ki kell írni.)
A választási levélcsomagot a konzulátusra április 8-ig lehet eljuttatni!
7. Befejezésül mindnyájuknak, szeretteiknek és minden jóakaratú embernek kegyelemteljes húsvétot adjon a Feltámadt Üdvözítő.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése