2018. 03. 28.

Krisztus világa 2018. április, SzemleHúsvét van! A mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, melyre a nagyböjt folyamán áhítattal készültünk. Egyházunk kívánalmának is igyekeztünk eleget tenni, és elvégeztük húsvéti szentgyónásunkat. A liturgikus év csúcspontja a húsvéti szent háromnap. Ez a húsvéti misztérium egyetlen eseményének hármas napja; nem előkészület a húsvétra, hanem maga a húsvéti ünneplés.  … Ünneplés: a világosság győzelme a sötétség, az élet győzelme a bűn és a halál fölött. Ez a győzelem a kereszten született, a kereszthalál és a föltámadás egymásba fonódik az ünneplésben. … A föltámadt Krisztus fénye simogassa meg minden kedves Olvasó lelkét és családtagját. Kegyelemteljes húsvéti ünnepet és jó étvágyat kíván, a főszerkesztő.
Húsvéti hagyományunk az ételszenteléskókonyaszentelésnek hívták a középkori magyarság körében, és húsvét ünnepéhez tartozott. Egyházunk Jézus Krisztus példáját követte, aki a csodálatos kenyérszaporításkor előbb megáldotta a kenyereket, és adta tanítványai kezébe. … Az ételszentelés hagyománya töretlen a Székelyföldön, s ezen belül a csíki egyházközségekben. 
Nevezetes a csíkszeredai ételszentelés, ahol 2001 óta a Szabadság téren tartják, ahol a katona nemzet múltjához híven fejlődnek fel a szenteléshez. Azóta csak dicsérően szól a román nyelvű média a székelyek rendtartó, kulturált felállásáról. … Az ételszentelés is életünk tartozéka, hitéletünk része. A húsvéti öröm szimbóluma a bőséges, gazdagabb étel. Ökumenikus jellege is van, mert híveink mellett nem katolikus testvéreink is részt vesznek. – olvassuk a 3. oldalon.
Aranymisés Tamás József segédpüspök úr köszöntése. Ezelőtt 50 évvel, 1968. április 21-én, Fehérvasárnap Isten Szolgája Márton Áron püspök hitvalló 18 szerpapot szentelt pappá, köztük Tamás Józsefet. Most a pappászentelés 50. arany-évfordulóján a Főegyházmegye papsága és hívei nevében, őszinte hálával és imádságos szeretettel köszönti: Jakubinyi György érsek. (4. oldal)
Hadd verjünk három sátrat dr. Oláh Zoltán tanár Péter apostol mondását elemzi, amit Urunk színeváltozásakor mondott. Egy téves ötletre a mennyei Atya válasza Jézus páratlan méltóságát és szerepét emeli ki. Immár Rá, és nem másra kell hallgatni… (5. oldal)
Életformakínálat – Biró Zsuzsanna parancsnokhelyettes “morzsányi”-nak nevezett életformát, nevelő hatást mutat be abból, hogy mit nyer egy  ifjú diák, ha cserész. (6. oldal)
Toronyóra – Robert Vorholt a templomtornyok és órák szerepéről értekezik. Hiszen egykor a napi ritmus meghatározója volt, segítette az embereket az időbeosztásban. És többet tudunk meg az óra ütéséről, míg A boldog embernek nem üt az óra.” – fordította Bács Béla János.
Ég és Föld között Istennel – dr. Bakó Mária Hajnalka jelentkezik az Isteni Irgalmasság és Szent II. János Pál pápával kapcsolatos kérdéseivel. (7. old.)
Felvidéki értéktár 4. – A Hungarikumok értéktára az összmagyarság nemzeti értékeinek a részét képezi. A Felvidéki Értéktár 6 magyar értékével - köztük a kurtaszoknyás falvakkal, a pozsonyi kiflivel és a paprikás kattanccsal ismertet meg bennünket Sárközi atya. (8-9. oldal)
A család válasza a húsvéti misztériumra – Mit jelent az, hogy Krisztus meghalt értem? Hogyan tudok ebből erőt meríteni a hétköznapokban? Hogyan használom fel az Istentől kapott kegyelmet? – ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg bennünk a húsvéti készület idején és a szent három napban. És ötletekkel is szolgál, amit a családban megtehetünk. (10-11. oldal)

FIF – Istenre hangolva – A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség a 15-30 év közötti katolikus fiatalokat szólítja meg és segíti, hogy hitvalló, hivatásukat tudatosan vállaló felnőttekké váljanak. Lehetőséget kínál, hogy közösségi és szentségi életet élő személyiséggé legyenek. (12. oldal)
Aranyporos aranyeső  Újabb kalandok a Mese Birodalmában 7. Mese és feladatok a levélváró Katócától. (13. oldal)
Derűs oldal – Az iskola ebédlőjében, egy blocs mondása, Mari esernyője, ima… (14. oldal)
A keresztrejtvényben – Aquinói Szt. Tamás szövege  lappang. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerjük a márciusi szám megfejtőit; nyertesünket, támogatónkat. A hátlapon
Lukáts Márta: Aranyeső imája
KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése