2018. 03. 05.

Krisztus világa 2018. március, SzemleAz ember aranyfedezete – A cím a kibocsátott bankjegyek értékét biztosító aranykészletre utal. Itt az ember hitelének, megbízhatóságának kétségtelen biztosítékát a húsvéti misztérium jelenti. Húsvéti misztériumunk mutatja, hogy milyen értékes az ember, akkor is ha gyarló. Igaz, egyeseknek az ember nem sokat ér, de Istennek mindent. Az ember az egyedüli teremtmény, akiért az Istenfia megtestesült, a kereszten életét adta, hogy megdicsőült életét nekünk adja. Mi vagyunk Isten értékei, neki mindene vagyunk. A feltámadt Jézus Krisztus az emberiség „aranyfedezete” – olvassuk a 2. oldalon.
Keresztény nihilizmus – címmel András István teológiai tanár körbejárja a nihilizmus szó jelentését, és rámutat a történelem folyamán született nézetekre, melyek hol megállják a helyüket, hol nem. Ugyanakkor keresztény hitünk alapján valljuk, hogy a halálunk után is bírni fogjuk a létet. Ezek alapján az egyesek által hirdetett, a nemlétezőt dicsőítő nihilizmus nehezen létezik. Mégis a mai emberről azt mondják, hogy nihilista. Milyen módon és hogyan lehet ezt érteni? – bontja ki a szerző. (3. oldal)
Szeretetláng 2. A Szeretetláng engesztelő imamozgalom, mely a Szűzanya kérésének igyekszik eleget tenni: „Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva (!) mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra…” (1962.ápr.13.)  A Szűzanya közlései után az Üdvözítő kérését és Mária Natália nővérnek 1986-ban adott biztatását olvassuk: „Ne féljetek! Magyarország nem pusztul el! Szeretném minden magyar ház kapujára arany betűkkel felírni: MAGYARORSZÁG NEM PUSZTUL, HANEM  TISZTUL! És minden viszontagság ellenére a világ végéig fennáll!” „Ismét mondom, örüljetek, imádkozzatok és bízzatok!” (4-5. oldal)
Sínai vagy Hóreb? Isten hegyének bibliai nevei kapcsán dr. Oláh Zoltán tanár arra a kérdésre válaszol, hogy miért nevezi a Szentírás Isten hegyét két különböző névvel. (6. oldal)
Ég és Föld között Istennel – címen dr. Bakó Mária Hajnalka jelentkezik Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez fűződő kérdéseivel. (7. oldal)
Felvidéki értéktár 3. – Felvidék fő turisztikai látnivalói, Világörökség listáján szereplő helyszínekre, vadregényes tájakra: Pozsony, Selmecbánya, Kassa, Nagyszombat, Szepesváralja, Komárom középkori hangulatú, egykori magyar főurak várait és kastélyait mutatja be Sárközi Sándor atya. (8-9. oldal)
Krisztussal böjtölni – címmel írt Jozefa-Terézia karmelta nővér. Rámutat, hogy a keresztény böjt hitvallás és nem fogyókúra. Az élet célja a személyes, élő Isten, aki a Szeretet. (10. oldal)
Kávé Jézussal – Fekete Ágnes írása a kávé fogyasztás társas vonatkozásából kiindulva városnézését mutatja be Jézussal. (11. oldal)
Látogatás a legidősebb tündérnél  Újabb kalandok a Mese Birodalmában 6. Mese és feladatok Katócától. (12-13. oldal)
Az örökkévalóság szent ablaka – a böjt – liturgikus szempontból ismerhetjük meg a fül böjtjét, majd feketevasárnaptól nagypéntekig tartó befedéssel, a liturgia behúzza az örökkévalóság szent ablaka előtti függönyt – a szemek böjtje is –, hogy ne öntetszelgésbe éljünk,  és helyette kitárja az örökkévalóság szent ablakát – írja Dr. Diósi Dávid. (14. oldal)
A keresztrejtvényben – egy indiai keresztény ima szövegrésze lappang. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerjük a februári szám megfejtőit; nyertesünket. A hátlapon
Robert Vorholt: Szélkakas – című írásában, a középkori szélkakassal kapcsolatos ismeretet közöl. Német eredetiből fordította Bács Béla János.
KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése