2017. 01. 12.

A sivatag szentjeSIVATAG a Nílus Deltájának csúcsától 2000 kilométeren át vonul a folyam mellett. Forrón, egyhangúan, és végtelen vad változatosságban. Aki csak egyetlen napnyi járóföldre vándorol mélyebbre, máris belevész. Hajnal előtt a szétszórt csillagok alatt a hullámló homok, foszforeszkáló tenger. Nincs virradat, csak keskeny vörös csík a látóhatáralján egyetlen pillanatra, aztán az égkupolán zöld lobbanás fut át, a hajnal levegője eltelik a gyéren nyíló vadkakukkfű illatával, s a nap anélkül, hogy fölkelt volna, dárdányira áll a hőséget sugárzó fehér égen. Köröskörül a sziklák, mint rőt vadállatok hasalnak, mintha innák önnön árnyékfoltjaik sötét vizét. A nyugati látóhatáron zord, vasszínű hegyek, nem lehet tudni milyen messzire. Néha úgy tetszik, karnyújtásnyira. De ha elkezd feléjük vándorolni az ember, nem közelednek semmit, egész napon át ugyanolyan távolságban lebegnek. Sugárzó forróság! Ég és föld mozdulatlan, színtelen és könyörtelenül csillogó lángolásba vesznek. Dél! Aztán a délután és a hőség színváltozásai. Aztán a homoktáj fölött égtűzvész gyúl fel a Zenitig, elárasztja a teljes mennykupolát, majd összeroskad. A holdtalan ég sötét tégelyében kék gyémántok a csillagok – írta Ijjas Antal a Szentek életében.
Hát valami ilyesfélét látott Thébai Szent Pál (228-341) a sivatagban töltött kilencvenhét éven át, s mindössze ez az elképzelt tájkép a „hiteles” az ő hosszú életéből!
A sivatagi világosságban, homályos foltok árnyékába vesző tükörben – ilyen remete Szent Pál arca. Ő valóság, az egyiptomi remeték egyik ősképe.
Mi történt Egyiptomban? Márk evangélista szervezte meg Alexandria kereszténységét az I. század második felében, s a IV. század elején már túlnyomó részben keresztény az egyiptomi nemzet – a koptok. Magának a Nílus-deltának háromszáz püspöksége van, a világváros, Alexandria mellett. A kereszténységre volt szüksége az egyiptomi Isten-éhségnek. Igaz, annak ősi hitében előre is sok volt a keresztény hittel való párhuzam, például a lélek halál utáni élete, megítélése, a gyónásszerű bűnvallomás stb.
A keresztény üldözés alatt az is hozzájárult a remeteség indításához, hogy a Nílus-menti falvak mögött máris kezdődött a sivatag, egyre többen menekültek oda. Decius (249-251), a pannon-illyr katonacsászár uralkodásának fő célját abban látta, hogy a birodalom régi erejét és fényét helyreállítsa. Ezért tervszerűen fogott hozzá, hogy az egységes nemzeti vallásnak alávesse a keresztényeket. 250 elején rendeletben megparancsolta, hogy minden alattvalója ünnepélyesen áldozatot mutasson be az isteneknek. A rendelet az egyház püspökei ellen irányult. A császári parancs ellenőrzésére minden helységben bizottságokat állítottak föl. A császári rendelet váratlanul érte az egyházat. Sokan meginogtak, elbuktak, elmenekültek, de sok mártír is volt. 251 tavaszán az üldözés abbamaradt, mert a gótok betörtek Moesiába, és az ellenük harcoló császár elesett. Ekkor történt, hogy az üldözés és szenvedés elől a Thébai tartományban született, 16 éves fiatal, árván maradt keresztény fiú, nővére rábeszélésének engedve, s azzal a gondolattal: visszatér a világba, ha a veszély elmúlik, a sivatagba vándorolt. Itt elhagyott barlangrendszert talált, rozsdás szerszámokra lelt és forrásra is. Élő ételt a sziklák között nőtt pálmafa adott. Imádságai és  elmélkedései között zavartalanul lehetett egyedül Istennel. És észre sem vette, megtörtént az átalakulása. Neki vágott a belső magány ismeretlen tájainak, felfedezte a már szavak nélkül elmélkedő imádságot és az Istenben való elmerülést. Egyike lett a Magány első feltáróinak. Végül akadt egy-két társa, akiknek átadta a lelki életben megtapasztaltakat. Boldog Özséb remeterendje égi pártfogójának Őt választotta. Ezért magyar szentnek is tekintjük.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése