2017. 01. 09.

Krisztus világa 2017. Január - SzemleDicsőítsük az Urat! A Szent Zsolozsmából a 150. zsoltárt választotta a főszerkesztő. A zsoltár és a liturgia egyesíti a két szentélyt, a földi templomot és a végtelen égboltot, Istent és embert, az időt és az örökkévalóságot. Maga a zsoltár minden lelket dicséretre szólít a templomban és a hatalmas égboltozaton, minden hangszert és élőt bevon a dicsőítés kórusába. Amikor 1968. december 24-én éjjel 11 órakor az APOLLO 8 űrhajó fedélzetén a három űrhajós először saját szemével láthatta a Hold túloldalát, akkor a legnagyobb hatást keltő karácsony esti üzenet hangzott a világ rádió- és TV-csatornái közvetítésével: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet... a Teremtés könyvének első 31 versének karácsonyi, holdbéli újraélesztésével a tudomány is azt akarta hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus az egész Univerzumnak a Megváltója?! Dicsőítsük az Urat az év minden napján, akkor boldog lesz az új esztendőnk is – írja a főszerkesztő. (2. oldal)
A választás szabadsága – Bustya Roland-Csaba III. éves kispap a karácsonyi ünnepkör utáni hajszolásra hívja fel a figyelmet. Rámutat, hogy a nehézségek hatására hatalmába kerít a szomorúság és a bánat, de ha felismerjük meghívásunkat, akkor Isten megadja a választás szabadságát is. (3. oldal)
100 éve Fatima lelkisége és üzenete ma is érvényes. A 100 évvel ezelőtti jelenésre irányítja figyelmünket Sárközi Sándor piarista atya összeállítása. A hitetek célja a lelkek megmentése. Ennek útja: Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. És mindannyiszor az elmúlt században beigazolódott a titok mondása: Az én Szeplőtelen Szívem győzni fog.” (4. oldal)
Sport és hit ifi oldal Dióssy Iván triatlonista, katolikus pap, visszaemlékezésében arról beszél, számára miként vált imádsággá a futás. Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó is vall, hogy milyen nagy megtiszteltetés érte, hogy egyedüli magyarként résztvehetett a Kultúra Pápai Tanácsa által szervezett nemzetközi konferencián. (5. oldal)
Szent László-év 4. A belső béke éveiben Salamon király, valamint Géza és László hercegek szemmel láthatóan arra törekedtek, hogy egymás jogait tiszteletben tartsák. A király és a hercegek együtt vettek részt a jelesebb hazai eseményeken, egyházi ünnepségeken, s együtt formálták az ország külpolitikáját. Közösen léptek fel a Kárpátok keleti oldalán összetorlódott, egymást váltó és támadó úzok, besenyők, kunok ellen. A király és a két herceg közösen vezették hadi vállalkozásaikat. Bátorságban egyik sem maradt el a másik mögött, de magatartásukban még az ellenséggel szemben is sok volt a különbség – olvassuk  Darvas-Kozma József tollából. (6-7. oldal)
Hungarikumok Budapest, a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út. A Duna által kettészelt, hegyes-völgyes és síkvidéki oldalra osztott Budapest, ez a két milliós, nyüzsgő nagyváros egyedi panorámával bír. Az UNESCO Világörökség Bizottsága 1987-ben világörökség rangra emelte. Indoklásuk szerint a budapesti Duna-part (a Margit hídtól a Szabadság hídig) – amellett, hogy egyike a világ kiemelkedően szép urbanisztikai látképeinek – jól szemlélteti a magyar főváros történetének különböző időszakait. 11 színes kép melléklettel Sárközi Sándor atya bemutatja a szépséges Budapestet. (8-9. oldal)
Kamilliánus kórházpasztoráció Csíkszeredában  – címmel írt dr. Bakó Mária Hajnalka. Írása vallomás, visszaemlékezés a Szent Kamill-i betegápolás krisztusi mintájának megismeréséről, hivatásáról, valamint a csíkszeredai kórházpasztorációban eltöltött 16 évéről. (10-11. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Vitos Antal összeállítása. Szent Paszkálhoz, a kapucinus testvérekhez, Merici Szent Angellához, Boldog Özsébhez és Antióchiai Szent Ignáchoz kapcsolódó kérdések fejtörésre és kutatásra késztetnek. (11. oldal)
Óra nélkül – Matthias Mühl az idő és időtlenségről. Fordította Bács Béla János (12. oldal)
Bálna és delfin – népmesét és a feladatokat a gyerekek részére összeállította Katóca. (13. oldal)
Derűs oldal – Karácsonyi görbetükörben hétköznapi arcvonásaink vannak, és viccek. (14. oldal)
Keresztrejtvényben – egy indiai keresztény ima sorai találhatók. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerhetjük a decemberi megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Újévi imádság – Assisi Szent Ferenctől (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése