2018. 02. 21.

A Mammontól Szűz Máriához

A szervita rend  - A hét szent alapító emléknapja február 17. A klerikus férfi szerzetesrend neve Szűz Mária Szolgái, latinul  Ordo Servorum Mariae, (OSM). 
Alapítója 7 előkelő firenzei kereskedő férfi: Alessio, Amadio, Bonfiglio, Bonagiunta, Manetto, Sostegno, Uguccione. Valamennyien Firenzében születtek a 12. század végén, kereskedők voltak. Miközben Firenzében 1220 után a császárpárti welfek és a pápapárti ghibellinek, valamint a szomszéd városok közötti háborúskodásokat tapasztalva megértették, hogy a vallási elvadulások és a gyűlölködés mérhetetlen károkat okoznak kulturális, gazdasági és politikai szinten. A hét kereskedő 1233-ban elhatározta, hogy vezekelni fog és beléptek a bűnbánó testvérek közé, majd 1241-ben a Monte Senariora költöztek, ahol szegénységben és felebaráti szeretetben éltek. Itt alapították meg a szerviták vagyis a Szűz Mária Szolgái rendjét. 
Az ágostonos regula szerint éltek, fekete rendi ruhát viseltek. A társulást a firenzei püspök, majd 1249-ben Capocci bíboros, pápai legátus hagyta jóvá és a rend elöljáróit fölhatalmazta arra, hogy a kiközösített II. Frigyes császár párthíveit föloldják a kiközösítés alól, ha felöltik a rendi ruhát. Ezért sok német lovag belépett az új közösségbe. Magyarországon első házukat 1644-ben Lorettom (Sopron vm.) mellett alapították. 1687-ben Egerben, 1689-ben Pesten (a váci kapu melletti török mecsetet kapták meg) nyitottak kolostort. Fraknói rendházukat l695-ben Esterházy Pál herceg nádor építtette, majd sor került a váci kolostor alapítására.  
Tagjaik feladata a lelkipásztorkodás, a kegyhelyek gondozása, az ifjúság nevelése és lelkigyakorlatok vezetése volt.

Szervita nővérek lelkigyakorlat végén 2016.
A szervita apácák, Szűz Mária Szolgálóleányai, latinul Ordo Servarum Mariae (OSM), a szerviták második rendje. A női ág első kolostorát 1332-ben Sziénában alapították. A későbbiekben részben új alapításokkal, részben meglévő kolostorok csatlakozásával gyarapodtak. Klauzúrás, szemlélődő életmódot folytattak, néhol leányneveléssel összekötve. 1978-ban 10 kolostorban 148; 2000-ben 15 kolostorban 150 apáca élt.
A szervita harmadrend 1688-ban alakult. Tagjai a Szűzanya 7 táblás olvasóját és a keresztutat imádkozzák, elmélkednek, az előírt napokon gyónnak és áldoznak. Magyarországon 1940-ben 8 csoportban 1000 tagja volt. 
Lapja 1938-44 között Ave Maria néven jelent meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése