2018. 02. 12.

„Ketrecbe zárt oroszlán”

Istenre tekintő ember - A csíkszeredai Millenniumi templom kápolnáját Boldog Rupert Mayer tiszteletére szenteltük. Ez a jezsuita atya az első világháború idején, mint katonalelkész, Erdélyben teljesített szolgálatot, mégpedig Brassóban, az Ojtozi-szorosban és a Gyímesi-határnál, ahol egy gránát szétroncsolta bal lábfejét. Az üszkösödő lábat a csíkszeredai Róm. Kat. Főgimnáziumban felállított német katonai kórházban amputálták.
Hazatérve Németországba falábat készíttetett, és odaadóan folytatta lelkipásztori munkáját, ezért München apostolának nevezték. 
A Führert és rendszerét bírálta, amiért a nácik 1937 és 1945 között börtönbe zárták. Egy alkalommal úgy engedték szabadon, hogy nem gyóntathat, nem prédikálhat, nem misézhet. Ekkor „élő halott”-nak mondta magát. Máskor úgy nyilatkozott, hogy ő olyan, mint a „ketrecbe zárt oroszlán”. 
Sok mindent szeretett volna tenni híveiért. Mennyit apostolkodhatott volna nyolc év alatt! 
Az amerikai katonák 1945. április 3-án szabadították ki. Május 11-én állomáshelyére utazott, ahol november 1-jéig angyali módon szolgált.
Mindenszentek napján reggel a 8 órai szentmisét végezte, és prédikációja közben, lábon állva meghalt. Utolsó szavai ezek voltak: az Úr, az Úr …
Boldog Rupert Mayer nem lett megalkuvó. Nem lett vadállattá sem az életben, sem a börtönben, hanem életét ajánlotta fel, hogy teljesedjék be rajta az Isten akarata.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése