2018. 02. 09.

+ Ft. Pénzes JózsefFt. Pénzes József c. esperes, plébános  1950. augusztus 5-én született Bereckben. Elemi iskoláit szülőfalujában, a kisszemináriumot Gyulafehérváron végezte. 1972-ben érettségizett, majd a hat éves teológiai tanulmányait ugyanott a Hittudományi Főiskolán végezte. 
Dr. Jakab Antal püspök szentelte pappá 1978. június 18-án a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban.
Segédlelkészként szolgált Brassó-belvárosi plébánián 1982-ig. 
1982 nyarától Kolozsvár-Mária Szíve plébánián dolgozott, ahol építkezés miatt a hatóságok kikezdték. 
1983-ban Zernyesten plébános. 1984 és 1986 között a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán az egyháztörténelem és pasztorálteológia tanára. 1986-tól Kézdiszentkereszten plébános. 
1987-ben Székelyudvarhelyen, majd 1988-tól Csíkszereda-Szent Kereszt plébánián szolgált 1995 januárjáig. Ekkor osztották meg az egyházmegye legnagyobb plébániáját, a város keleti felében létrehozva a Szent Ágostonról nevezett új plébániát, melynek első plébánosa Pénzes József lett. Főfeladatának az 1993-ban elkezdett új templom újratervezését és megépítését tekintette. 
A másfél évtizedes, kitartó és áldozatos munka gyümölcse végre beérett, ezzel az ő öröme is valóra vált a főegyházmegye Millenniumán. 
Az új templomot 2009. augusztus 29-én szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök Szent Ágoston püspök tiszteletére.

Paptestvérünk türelemmel viselt betegséggel testében, és a szent Útravalóval megerősítve 2018. február 9-én este 7 órakor földi pályafutását befejezte. Az Üdvözítő, aki meghívta őt és akinek szeretetét odaadóan igyekezett hirdetni,  fogadja be szentjei társaságába.


“A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét.”  2Tim 4,7-8. Temetése a Szent Ágoston templom kertjében lesz. Az időpont február 17-én 11 órakor.

Imádkozzunk a magyar népért!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése