2018. 02. 25.

Facebook böjt - Keresztúttal

Egy fiatal spanyol szerzetes, Estanilao testvér, (1903 – 1927) 18 évesen lépett be a Keresztény Iskolatestvérek rendjébe, Bugedoban. A szegénység és tisztaság mellett tökéletes engedelmességre tett fogadalmat. 1926-ban, Mária által felajánlotta magát áldozatul Jézusnak. Ezt követően nem sokkal súlyosan megbetegedett, ami nyugalomra kényszerítette. Szentként halt meg 1927-ben..
Estanislao testvér kiválasztott lélek volt, aki égi üzeneteket kapott, misztikus élményekben volt része. Ezt a természetfölöttiséget úgy gyóntatója, mint az egyházi vezetők is elismerték. Fölöttese azt a parancsot adta neki, hogy írjon le minden ígéretet, amelyet Urunk adott a Keresztúti ájtatosság imádkozásáért.
Kedves Testvér, fontold meg te is mennyire fontos a keresztút végzése.
Íme:
.
• A Keresztúti ájtatosság imádkozásakor minden meghallgatásra kerül

• Az örök életet ígérem azoknak, akik ezt az imát együttérző részvéttel imádkozzák

• Egész életük során mellettük vagyok, és haláluk óráján segítségükre sietek

• A Keresztút imádkozása által, minden bűn megbocsáttatik, azok számára is, akik annyi bűnt követtek el, mint fűszál a réten, és a tengerparti homokszemnél is többet, de ez nem jelenti azt, hogy a halálos bűnöket továbbra is ne kéne meggyónni, különösen a Szentáldozás előtt

• Különleges dicsőségben részesülnek azok, akik a Keresztutat gyakran imádkozzák

• Haláluk után az első kedden, vagy pénteken kiszabadítom őket a Tisztítótűzből

• A Keresztút imádkozásakor áldásomban részesítem őket, és áldásom kísérni fogja őket, úgy a halálukkor, mint a Mennyben, és az Örökkévalóságban

• Haláluk óráján, nem engedem, hogy az ördög megkísértse őket

• Azokból, akik szeretettel imádkozzák a Keresztutat, élő Cibóriumot csinálok, amelyet boldogsággal és kegyelmekkel töltök ki

• Tekintetemet azokra fordítom, akik a Keresztutat gyakran imádkozzák. Kezeimet mindig széttárom fölöttük, hogy védelmemben részesítsem őket

• Amint a Kereszthez szegeltek Engem, olyan szorosan leszek összekötve mindazokkal, akik a Keresztút imádkozásával dicsőítenek Engem

• Azok, akik gyakran imádkozzák a Keresztutat, abban a kegyelemben részesülnek, hogy sohasem tudnak majd Engem elhagyni, mert többé nem fognak már súlyos bűnöket elkövetni

• Haláluk óráján jelenlétemmel fogom megvigasztalni őket, és együtt lépünk majd be a Mennyország kapuján. Könnyű haláluk lesz mindazoknak, akik a Keresztutat gyakran imádkozzák.

• Lelkem védőpalástjuk lesz, Én mindig a segítségükre fogok sietni, hogy békét találjanak Bennem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése