2018. 02. 01.

Jaj nekem, de jaj neked is!Aki hitben látja a létezés végső értelmét, vagyis Isten szeretetét, ugyanakkor sokak lelki sivárságát, az olyan állandó sürgetésben él, hogy tovább adja Jézus örömhírét. Ismeri hivatását és ebből eredő küldetését is, melynek teljesítése örömteli kötelesség: „Jaj nekem, ugyanis ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,1) Így bontakozott ki Szent Pál gazdag apostoli élete. Példája serkent, hogy ne csak azt tegyük, ami kötelességünk, vagy amiért megfizetnek, hanem azt is, amire a szeretet késztet bennünket.
A szeretet indította el a misszionáriusokat, hogy mindenki megismerje Isten szeretetének gazdagságát, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. 1597. február 5.-én Nagaszakiban kivégeztek huszonhat keresztényt. Japánban Xavéri Szent Ferenc kezdte meg a hittérítést. Ő maga nem sok eredményt láthatott, de a következő évtizedekben seregestől tértek meg az emberek, és 1587-ben már mintegy 250.000 lelket számláló katolikus közösség élt Japánban Nagaszaki központtal. Az ország ura, Toyotomi Hideyosi (1582–1598), a kudarcba fulladt koreai háború miatt a keresztények ellen fordult, a jezsuitákat kiutasította az országból. Majd 1596 decemberében elfogatta a hat külföldi ferencest, s velük együtt három japán jezsuitát és tizenöt hívőt, s miután megkínozták, halálra ítélték őket. Az ítélet úgy szólt, hogy Nagaszakiban kereszten fognak meghalni. Nyomban mindegyiküket megcsonkították: levágták a bal fülüket, és hármasával kocsira kötözve körülhurcolták őket Meakóban, hogy a nép csúfolhassa a keresztényeket és elrettentse a keresztényeket a hitüktől. Ezután elindították a huszonnégy halálraítéltet Nagaszaki felé. Az út egy hónapig tartott. 

A vértanúságra kiválasztottak mindenütt erőt öntöttek a hívekbe, azok pedig, különféle módokon, s ahogy csak lehetett, szolgálatukra voltak. E szolgáló keresztények közül ketten csatlakoztak is a rabokhoz, hogy mindig mellettük lehessenek, ezért a parancsnok egyszerűen besorolta őket a kivégzendők közé. Február 5-én Nagazsakiban, a kikötő előtti dombon az egész városnak szánt látványosság volt a kivégzés. Az áldozatokat keresztre kötözték, ők pedig a Te Deumot énekelve készültek a halálra, majd a keresztről buzdították a hívőket. Életüket két-két katona lándzsája oltotta ki, keresztben szúrták át mindegyikük szívét.
Szemtanúk beszámolói alapján a következőket tudjuk még e vértanúkról: a huszonhatból húsz volt a japán, három jezsuita pap és tizenhét világi hívő. A legfiatalabb 11 éves volt. Most két fiatal vértanúságát idézem fel. A tizenhárom éves Antal szülei, a vértanúságra buzdították gyermeküket. A kisfiú pedig így válaszolt: ,,Bízom abban, hogy Isten megadja a bátorságot, és győztesen kerülök ki ebből a küzdelemből.” A kivégzés előtt kék színű kimonóját szüleinek adta emlékül. Mielőtt a keresztre kötözték, forrón magához ölelte lelkiatyját, és fenn a keresztről intonálta a Laudate pueri zsoltárt, és a mellette megfeszített ifjakkal végigénekelték. Amint a dicsőséget befejezték, megölték.
A tizennyolc éves Ferenc, amikor a keresztről meglátta édesapját, így szólt hozzá: ,,Apám, te jól tudod, hogy a lélek üdvössége mindennél előbbre való. Ezért legyen rá gondod, hogy üdvösséged dolgában semmit el nem mulassz!'' Apja így válaszolt neki: ,,Fiam, köszönöm a buzdítást. Ami engem és anyádat illet, szintén készek vagyunk meghalni a hitünkért.'' Ferenc a rózsafüzérét adta atyjának emlékül, anyjának pedig azt a kendőt, ami a fejét fedte. Édesapja akkor sem mozdult a kereszt mellől, amikor a katonák átszúrták fia oldalát, s annak vére reá hullott. (Diós: A szentek élete, I.)
A szeretet erre késztet:
Jaj nekem, ha gyermekimet nem tanítom meg Isten szeretetére, imádságra, becsületre!
Jaj nekem, ha nem veszem komolyan a keresztény életet!
Jaj nekem, ha munkahelyemen nem képviselem a keresztény értékeket!
Jaj nekem, ha nem szolgálom Magyarország javát!
Jaj nekem, ha nem védelmezem a keresztény Európát!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése