2016. 09. 03.

Szent, aki köztünk járt

Teréz anya Csíkszeredában
Holnap, szeptember 4-én avatják szentté Kalkuttai Boldog Teréz anyát Rómában.
Krisztussal a keresztet: hogy Jézus szerethessen a te szíveddel…
Teréz anyára mindannyian tisztelettel tekintünk, mert mindent megtett a szenvedőkért. Áldozatos munkája előtt az egész világ fejet hajt, fémjelzi ezt a béke Nobel-díj. A Szeretet Misszionáriusainak alapítója igazi életvédő volt, akinek egyaránt fontos volt az anyaméhben lévő magzat, az egészséges felnőtt vagy a haldokló leprás. Ő volt az, aki szembe mert menni a képmutató politikával. Híres beszédét az 1994-es nemzeti imareggelin egy színpadon Hillary és Bill Clinton jelenlétében mondta el, akik ülve maradtak akkor, amikor 3000 ember, az egész terem felállva tapsolt.
Mit is vallott Teréz anya
… a meg nem született gyermekekről?
„A meg nem született gyermek - emberi magzat - az emberi faj élő tagja, akárcsak Te vagy én, az Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, nagy dolgokra: hogy szeressen és szeressék. Ezért nincs választási lehetőség, ha egy gyermek megfogant. Egy második élet, egy másik emberi lény él már az anya méhében.”
… a szegények legszegényebbikéről?
 „Mert a magzat a leggyengébb, a legkisebb, a legrászorultabb: az anyjától - tőlem és tőled - függ a puszta léte is. Ha a meg nem születettnek az anyja - akinek feladata, hogy óvja és táplálja életét - szándékos elhatározása miatt kell meghalnia, ugyan ki védi meg? Éppen ezért nevezem a meg nem születettet a szegények legszegényebbikének.”
Krisztussal a keresztet: Hogyan tapasztaljuk meg Isten szeretetét?
… a békéről?
Hogyan szeretnénk békét, ha az élet még az anyaméhben sem biztonságos?” „Úgy vélem, a béke legfőbb ellensége ma az abortusz."
… az abortuszt engedélyező országokról, nemzetekről?
„Bármely ország, amely elfogadja az abortuszt, nem az egymás iránti szeretetre tanítja az embereket, hanem erőszak alkalmazására saját céljaik elérése érdekében. Épp ezért a béke és a szeretet legnagyobb lerombolója az abortusz.” „Számomra azok a nemzetek a legszegényebbek, amelyek engedélyezik az abortuszt, és félnek e csöppségektől, félnek a magzatkorú gyermekektől.”
… arról, hogyan forduljunk a válságba került várandós édesanya felé?
„Mint mindig, szeretettel forduljunk felé, és emlékeztessük magunkat arra, hogy a szeretet azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk egészen addig adni, ameddig már fáj. (…) Tehát az édesanyának, aki az abortuszra gondol, segíteni kell, hogy szerethessen, még ha ez azt is jelenti, hogy fájdalmas lesz neki lemondani terveiről, szabadidejéről gyermeke életének tiszteletben tartása mellett…”
… a férfiak szerepéről?
„Emellett persze a gyermek apja is a fájdalomig kellene, hogy részt vállaljon az adásban! Az abortusszal a szülő nem tanul meg szeretni, hanem saját gyermeke életét oltja ki azért, hogy megoldja saját problémáját. Az abortusz az apának azt üzeni, nem kell semmilyen felelősséget vállalnia megfogant gyermekéért. Így aztán más nőket is bajba sodorhat a jövőben, és az abortusz még több abortuszhoz vezet.”
… az örökbefogadásról mint alternatíváról?
„A legszebb ajándék, amelyet Isten adott közösségünknek, hogy örökbefogadással harcoljon az abortuszok ellen. Az egyik kalkuttai házunkból már több mint 3000 gyermeket adtunk örökbe. El tudom mondani, hogy micsoda örömöt, szeretetet, békét, hoztak ezek a gyermekek a családok számára. Valódi áldást jelentenek számukra és számunkra is."
… saját szerepéről az élet védelmében?
 „Felajánlom azt is – itt vannak [a Szeretet Misszionáriusai] nővérek -, hogy bárki, aki nem akarja megtartani gyermekét, kérem, adja nekem. Akarom azt a gyereket. Igen, a Szeretet Misszionáriusai magukhoz veszik a gyermeket számtalan más vallásos és világi csoporthoz hasonlóan. Nincs szükség abortuszra, a magzat elutasítására…”
**
Mi is ismerünk olyan „ülve maradó Hillary és Bill Clintonokat", akik nem szeretnék meghallani az élet szavát. De ami fontosabb, vannak, akik felkelnek és felvállalják az életért való küzdelmet. Ilyenek a Szeretet Misszionáriusainak nővérei is.

A Teréz anya által alapított Szeretet Misszionáriusai Rend által fenntartott gyermekmissziós házaknak köszönhetően több ezer gyermek menekülhet meg világszerte évről évre.
Kérem, csatlakozzon a Szeretet Misszionáriusai rend vezetőjének és nővéreinek címzett levelünkhöz, melyben köszönetünket fejezzük ki az egész rendnek azért, hogy folytatják a Teréz anya által elkezdett munkát, és továbbra is az ő szellemiségében tevékenykednek, védelmezve az életet szóban, és ami még fontosabb, mindennapos gyakorlatukban is!
ALÁÍROM

http://www.citizengo.org/hu/lf/36798-terez-anya-legnagyobb-eletvedo

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése