2016. 09. 30.

Szent István örökében Márton ÁronSzent István öröksége magyar nyelvünk, kultúránk és nem utolsó sorban katolikus hitünk. Királyunk az országszervezés mellett az egyházi keretek megszervezését is szívén viselte. 1003-ban rokonát, az erdélyi gyulát, Prokot legyőzte. (Prok nevét őrzi Parajd és nyári szállásterülete Prahova folyó völgye.) Erdőelvi Zoltán irányításával és a székelyek szolgálatával megalapítja az erdélyi püspökséget Gyulafehérvár székhellyel (1009). Az általa épített háromhajós székesegyház és a püspökség égi pártfogójának Szent Mihály arkangyalt választotta. A mai katedrális nagy részben Szent László király bőkezűségét dicséri, aki a székeskáptalant két hellyel bővítette. Így a papképzés zavartalan volt. Átvészelte székesegyházunk a tatár, a vízaknai szászok és a törökök pusztításait.
A reformáló fejedelem, János Zsigmond 1565-ben elveszi a székesegyházat a katolikusoktól. Ekkor vesznek el a székesegyház kincsei, amelyeket a máig fennmaradt 1531-ből való leltár felsorol. 
A katolikus megújulás idején, III. Károly császár rendeletével, 1717-ben a székesegyház és a püspöki vár visszakerül a katolikus püspökség tulajdonába. Azóta töretlen a Szent Mihály napi búcsútartás. 
Isten szolgája Márton Áron püspök születésének 120. évfordulóján, az Emlék Év kiemelkedő eseményére négy autóbusszal 169 személy zarándokoltunk Gyulafehérvárra. Velünk tartottak a Segítő Mária Líceumból ötvenketten. Ifjaink közül huszonhárman. A Miguel nuncius úr celebrálta szentmisében érsek atyánk beszédét két gondola köré építette fel: 1) Mit üzen Szent Mihály a 21. századnak? Válasza: A boldogságot kereső ember csak Istennel lehet boldog.  2) Márton Áron hitvalló püspök, a haldokló Tours-i Szent Márton püspöktől vette jelmondatát: Non recuso laborem – Nem utasítom el a munkát, szenvedést! 
 II. Szent János Pál pápa felmentő levelében “integerrimus Domini famulus”-nak nevezi, azaz az Úr legbecsületesebb, legteljesebb szolgájának. Ebben benne van a “fehér vértanúság”. A szentmise végén három köszöntő hangzott el: Msgr. Kovács Gergely posztulator rámutatott, hogy a kősíremlék most lehetővé teszi a főpásztor tiszteletét népe körében. 
Soltész Miklós államtitkár kiemelte, hogy a szentek segítséget nyújtanak nekünk. Márton Áron példája biztat, hogy mindenféle izmussal szemben a krisztusi igazságot kell követni. Majd feltette a kérdést: Ma hányan hoznánk olyan döntést, mint ő? Kiállunk-e a magzatokért, a családokért, mint ő? Követjük-e jelmondatát? Marton József professzor három jelzőre építette beszédét: Márton Áron az igazság őre, az üldözöttek védelmezője és népének jó pásztora volt.
Végül a kősír megáldását a nuncius úr, a lucernáriumot Tamás József püspök úr végezte és letettük koszorúinkat, virágainkat Isten szolgája Márton Áron előtt.
Köszönjük a csíkszentkirályi Hargita Gyöngye RT-nek a huszonhatezer palack ásványvizet és a csíkszeredai Harmopan Rt-nek az 500 kalács támogatást, melyhez a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia is még egy ennyivel hozzájárult. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése