2016. 09. 24.

Ami beszűkít és a kiútSimon András: A hatalom kísértése
A Fugger dinasztia alapítója Hans Fugger szegény falusi takácsként költözött Augsburgba. Másfélszáz év múlva utódai a banki tevékenységük mellett Európa politikai irányítói lettek. A 15-16. században sem pápa, sem császárválasztás az ő megkerülésükkel nem történhetett. A család leghíresebb tagja Jakob Fugger (+1525) és Anton Fugger (+1550). Ténykedésüket jól jellemzi, hogy a magyar nyelv „fukar” szava a család nevéből származik. Jakob Fugger 1520-ban Augsburgban – bűntudatuk csillapítására – alapította a Fuggereit, az Augsburg környékén élő szegények otthonát, mely napjainkban is működik. A 67 ház 140 lakásában mintegy 150, többségükben idős ember lakik. Évente egy lakónak még egy eurót sem kell fizetnie, csak 0,88 eurót. Naponta egy Miatyánk, Üdvözlégy Mária és Hiszekegy elmondását kérik a Fuggerek lelki üdvéért. Fuggerei lakója rászoruló és már két éve augsburgi lakós lehet, aki tiszteletben tartja az esti 10 órai kapuzárást. Jakob Fugger más alapítványt is tett, melyek szegény sorsú diákokat, betegek gyógyítását szolgálják. Az épületek fenntartására a Fugger család saját vagyonából évente 600 ezer eurót költ. 
Olvasmányaink rámutatnak a kényelmes, a szabados és az élvezetekre beállított élet félelmetes következményeire. A kényelmet hajszolók erkölcsi hanyatlása az élet összeomlásának jele. (Ám 6,1a. 4-7) Ámosz próféta kemény szavakkal bírálja a gazdagok elpuhult, kényelmes életét. A földi élvezetekbe zárt élet a hit megtagadása: megfojtja az evangélium igéjét, elfelejteti Isten mindenek feletti uralmát, megakasztja a tökéletesség útján a legrátermettebb lelkeket is. Ilyeneket nem érdekli pusztulásba rohanó hazájuk. Az erkölcsi hanyatlás következménye a társadalmi és politikai összeomlás.   
A Nyugat-Európai jólétben élők nem sokat tanultak az elődök hibáiból. Ma a föld minden emberének, különösen a vezetőknek bátran kell mondani „Nem”-et az önzésre, a széthúzásra, a migráns problémára. 
A társadalmi és politikai összeomlás elhárítható, ha kilépünk a mások szükséglete iránti közönyből és elfogadjuk Jézus örök életre vezető tanítását. (Lk 16,19-31) Ugyanis az érdemszerzés a halálunkkal befejeződik. Aki hisz a kinyilatkoztató Istenben és rábízza magát ebben a világban, az benne fogja megkapni örök jutalmát. De aki úgy élte az életét, mintha Isten nem is létezne, a földiekhez kötötte magát, az örökre el lesz választva tőle. 
Az Isten embere törekedjen igazságos lelkületre, mert „minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás”. (1Tim 6,11-16) Pál apostol int, hogy törekedjünk inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre… 
Szent Gellért (+ 1046) írta: „ A Szentírás mindazokat, akik hisznek, és hitük szerint cselekednek, el vezeti az örök életre.” 

„Ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.” Lk16,31

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése