2016. 09. 21.

Batthyáneum és a román igazságszolgáltatás


Forrás: kronika.ro
Batthyány Ignác püspök 1798. július 31-én végrendelkezett könyvtáráról. Utódai a végrendeletet tiszteletben tartották és a püspökség viselte gondját a könyvtárnak, sőt gyarapították, úgy mind Mártonffi József (1799-1815), Rudnay Sándor (1815-1819), b. Szepesy Ignác (1819-1827), Kovács Miklós (1827-1852), Haynald Lajos (1852-1864), Fogarasy Mihály (1864-1882), Lönhárt Ferenc (1882-1897), gr. Mailáth Gusztáv Károly (1897-1938), Vorbuchner Adolf (1938), Márton Áron (1938-1980). A Könyvtárra nem formált jogot 1798-tól 1948-ig sem az osztrákok, sem a magyarok, sem a román királyság. A Könyvt5ár épületének adóját a püspökség fizette 1948-ig. A román kommunista hatalom önkényesen vette el a Könyvtárat 1948-ban. 
Napjainkban a tulajdon visszaszolgáltatási törvényt hozó Románia vitatja a róm. kat. Érsekség visszaigénylési és tulajdonjogát? 
A romániai törvényszék a bitorló Román Nemzeti Könyvtárnak akar tulajdon címet szerezni?
Ha a román nép a rómaiak utóda, akkor hogy nem akad közöttük legalább egy "latinul tudó, és a középkor szakértője"?
De egy 1798-ban kelt latin végrendelethez miért is kell egy középkori szakértő?
Ilyet csak a tudatlan vagy a rossz akaratú bíró kérhet.
 **
Nézzük a tudósítást:  
Hivatalos fordító hiánya gátolja a Batthyáneum restitúciós perének folytatását
Hivatalos fordító hiánya akadályozza a gyulafehérvári római katolikus érsekség által visszaigényelt Batthyáneum könyvtár restitúciós perének folytatását, eddig ugyanis nem sikerült olyan személyt találni, aki lefordíthatná latinról Batthyány Ignác püspök végrendeletét.

A bíró kérése szerint a kétszáz éves okirat fordítójának nemcsak latinul kell tudnia, hanem a középkor szakértőjének is kell lennie, írta a Mediafax.

Mint arról beszámoltunk, a Batthyáneum visszaszolgáltatásáért indított perben az alperes Román Nemzeti Könyvtárnak Batthyány Ignác püspök végrendeletének hitelesített másolatát is csatolnia kell a perirathoz, miután a bíróság jóváhagyta az egyház erre vonatkozó kérését. A Román Nemzeti Könyvtárnak, amelynek kezelésébe a közgyűjtemény tartozik a püspök 1798. július 31-én keltezett végrendeletének hitelesített másolata mellett a latin nyelvű szöveg hitelesített fordítását is be kell mutatnia. Annak érdekében, hogy ne merüljön fel kétség a fordítás hitelességét illetően, a bíróság elrendelte, hogy a felek közösen válasszák ki az ennek elkészítésére alkalmas szakembert, de eddig még nem találtak ilyen személyt.

Cosmin Muntean, a Gyulafehérvári Táblabíróság szóvivője elmondta, ha a végrendeletnek lenne angol vagy francia fordítása, az igazságügyi minisztérium hivatalos fordítói közül választottak volna, de latin nyelvből nincs hivatalos fordítójuk. A Batthyáneum perének következő tárgyalását október 4-én tartják.

kronika.ro

Ajánló:
A Batthyáneum az erdélyi püspökség kincse ...
Batthyáneum - a diktatúra tovább élése ...
Minisztériumi beavatkozás a Batthyáneum ...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése