2016. 04. 07.

Boldog családot akarsz?Szeretet és hit. Az apostoli evangelizáció központjában Jézus megdicsőülése áll. Amikor az apostolok Jézushoz csatlakoztak, mindent elhagytak, és igen nehéz életformát, a próféták életvitelét vállalták. Mivel Jézus tanítását félreértve földi javakat reméltek (ApCsel 1,6), azért Jézus kereszthalála, látszólagos kudarca keserű kiábrándultságot váltott ki belőlük. Csalódottságuknak és kétségbeesésüknek azonban véget vetett a Jézus feltámadásáról való megbizonyosodás: átérezték, hogy a Feltámadott bűneik ellenére mégis szeretettel bánik velük, békéjét árasztja rájuk, ami a hit megerősítését és Istennel való kiengesztelést jelenti. Új küldetést nyernek a föld minden népéhez, Szentlelke által pedig segíteni fogja őket. Addig is meg kell bizonyosodniuk Jézus megdicsőüléséről. A Feltámadott több megjelenésénél fordult elő, hogy nem ismerték fel. De nem így a Tiberiás tó mellett. Ott „senki sem merte kérdezni: Ki vagy?” (Jn 21,1-19) Titokzatos mondat, ez a mai evangéliumban. Első al­kalommal még csak meg lehet ezt magyarázni a hirtelen és vá­ratlanul jött öröm hitetlenkedésével. De, mint olvastuk, „ekkor már harmadszor jelent meg Jézus tanítványainak a halálból való feltámadása óta.
– Jézus, a Feltámadott, szándékosan jelent meg úgy, hogy ne le­hessen egyszerűen felismerni. Nagy dolgot akart ezzel jelezni. Azt, hogy őt ezentúl már nem mint a Názáreti Jézust, József fiát, az ácsot vagy a Mestert kell felismerni, tehát nem szemmel, és nem külső alakjáról, arcvonásairól. Jézusban ezentúl a megváltó Isten Fiát kell meglátni, a hit szemével, a Szentlélek kegyelmé­ben, függetlenül külső megjelenési formájától. Így fel kell ismer­ni a prédikáló vagy feloldozó papban, az egyházban, az Ostyában, a hívek közösségében, az embertársakban. Jellemző, hogy először János ismerte fel az Urat, vagyis „az a tanítvány, akit szeretett Jézus”. Aki jobban szeret, az inkább a Szentléleké, tehát hite is elevenebb és értőbb. Ezért ismerte fel a leg­jobban szerető tanítvány először Jézust. 
– Jézus azért bízta meg Pétert Egyháza vezetésével, mert nem a tehetségét, a különböző adottságokat és képes­ségeket nézte, hanem hogy mennyire szereti őt. 
Magunkra vonatkoztatva, Jézus iránti szeretetemtől függ örök sorsom, boldogságom is. Minden te­hetségem annyiban érték, amennyiben Isten szeretete ma­gasabb síkra emeli és irányítja. 
– Akkor a házastárs kiválasztásánál, azt néz­d, mennyire szereti Istent. Döntőbb ez, mint hogy mennyire szeret téged, mert személyed iránti szeretet ösztönös dolog, bármikor véget érhet, meginoghat. Az istenszeretet a biztosíték csak a sze­retet hűségére. 
Gyermekeid értékes emberekké nevelésének is alapja az istenszeretet. 
Egy nemzet megmaradásának alapja az apostoli Egyház hitének megőrzése és továbbadása. (ApCsel 5,27b-32. 40b-41).

„A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom!” Jel 5,11-14.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése