2016. 04. 29.

Isten nem akarja!Mit nem akar Isten? - kérdezhetné bárki. Nyugodtan válaszolhatjuk, Isten nem akarja, hogy kicsinyesek legyünk! A maga szentháromságos életébe akar bevonni az Egyház által. Az üdvösségünk szempontjából két beteljesült ígéret hangzott el. Az egyik az éden kapujában, kifele jövet, hogy majd elküldi a Megváltót. A másik, amikor a Megváltó visszatérőben van az Atyához, a Szentlelket ígéri meg. A Szentlélek, a harmadik isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, az Egyházzal van és az Egyházban munkálkodik, hogy tagjai az egészséges testnek egészséges tagjaiként együtt dolgozzanak szeretetben, értsék meg egymást, tanúságot tegyek Krisztusról és szolgálják a közjót. 
Ne legyenek kicsinyesek és ne rakjanak egymás vállára fölösleges terheket. Az Apostolok Cselekedetei könyvben találjuk: Isten nem akarja, hogy a szükségesnél nagyobb teher nehezedjék a hívek vállára. (ApCsel 15,1-2. 22-29) 
Az egyháznak mindig megvannak a maga problémái. Nem is lehet azt várni, hogy Jézus minden jövendő problémára előre választ adjon. Probléma már Jézus mennybemenetele után jelentkezett, nem is egy. Ezek közül az egyik legfontosabb az volt, hogy ha pogány keresztelkedik meg, arra is kötelezőek-e a zsidó vallási törvények. Nem volt könnyű kérdés. Jézus gondolt erre, ezért úgy alapította egyházát, hogy annak pásztorai legyenek, Péter és az apostoli kollégium. Most a viták fellángolásával kitűnt, hogy mennyire jó intézkedés volt ez. A vitában egyik oldalon Pál és Barnabás állt, a másik oldalon néhány zsidókeresztény. Az apostolok döntését az egyház el is fogadta és írásba foglalva megküldték az érdekelteknek. A Szentlélek vezette őket tanácskozásukban, hogy életük kudarcba ne fulladjon. 
Jézus megígérte a Szentlelket akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14,23-29) A Szentlélek megtanít, hogy szentháromságos módon éljünk: tudjunk kezdeményezők lenni mint az Atya, tudjunk befogadók lenni mint a Fiú és tudjunk szerető viszonyban dolgozni mint a Szentlélek. 
Ahol nem a Szentlélek munkálkodik, ott kicsinyessé tudnak lenni az emberek, sőt ellenséggé válhatnak.  
Ő eszünkbe juttatja a mindennapi élet által Jézus tanítását, hogy aminek elfelejtése életünk kudarcát jelentené. 
Segít, hogy belássuk a földi értékek mulandó voltát, hogy a célt össze ne tévesszük az eszközökkel. A tanítás megértése mellett megadja a békét és elvezet a mennyországba, mint az Istentől alászállt városba. (Jel 21.10-14. 22-23) Az igazi valóság tárul fel benne, de változatlanul megmarad a város alapfalának tizenkét köve, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.” 
Anyák napja, munkás Szent József napja, a gyerekek elsőáldozása napja, csak el ne felejtsük azt, hogy a mennyország lakói lehessünk!

“Aki szeret engem, megtartja tanításomat!” Jn14,23

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése