2013. 02. 12.

Krisztus világa, 2013. február

Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja 2013. február.  IV. évf. 2. szám
A februári lapszám tartalmából:
Február, hol a nyár? – Móricz elbeszélése, nem a nyarat, hanem e rövid hónap gazdag eseményeit juttatja eszünkbe. Istenszolgája Márton Áron püspökké szentelése 1939. február 12-én volt. Nagy püspökünktől azt kérdezték a börtönbe levő miniszterek, görög katolikus püspökök: honnan van az, hogy papjai sok esetben nem rendelkeznek nagy műveltséggel, s még sem tévesztik el a helyes utat? Márton püspök úr ezt válaszolta: aki az evangéliumot olvassa és megtartja, nem téveszti el a helyes utat. Ez a bölcs megállapítás jól illik azon jellemes emberek életére, többek között a kelet-európai egyházak nagy jótevője, Speckpater emlékét idézzük.
A böjtnek idejét kezdjük meg derűsen, mert a böjt út a szeretet felé – bátorít Keresztes Zoltán.
Az Egyházat szeretettel szolgáló Léstyán Ferenc születésének 100. évfordulóján, az értékeket felmutató és híveiben a reményt  tápláló embert ismerhetjük meg, aki a család szentségét is olyan komolyan vette és szolgálta, mint Márton Áron.
A játékos ismerkedés szentekkel rovatban ismereteinket ellenőrizhetjük, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, Szent Orsolya és Szent Antal személyével kapcsolatosan.
Betegség és szenvedés aspektusát a kegyelmi idő, a kronosz szempontjából vizsgálja dr. Bakó Mária-Hajnalka.
Ami tényleg aktuális, az a pálos szerzetesek megérkezése Hargitafürdőre. A fogadtatás pillanatait mutatja be Csúcs Mária.
Az életmódváltás és a vidék fontosságát emeli ki Bányász József, miközben ő is rámutat arra, csak sopánkodással ravatalra kerülünk, ha életünk mélyéből a megújító források erőit fel nem fakasztjuk. Hogyan? Hát megtudható a cikkből.
A gyermekvilág királyfiának kalandos útját járhatjuk be a Napkirály országából a Fekete király birodalmából a Jégkirály országába, s tűnődhetünk , hogy mi az, amiből egy van a világon.
A gyulafehérvári Mailáth Líceum diákjai és tanárai a helyváltozás élményeiről, Hargitafürdőn töltött napjaikról, a felejthetetlen esti síelésről, meg arról vallanak, amit a völgyi ember nem láthat.
Februárban született híres magyar művészek, tudósok egy csokrát tette össze Sárközi Sándor piarista tanár.
A KEK kompendiuma az isteni kinyilatkoztatással kapcsolatos kérdéseivel, valamint az ember Istennek adott válaszával ismerkedhetünk meg, hogy  szilárdan álljunk a hitben (1Kor 16,3).
A derűs élet változatosságában a Bálint-napi bölcsességei és a keresztrejtvény Ghandi mondása fölött mindenki derűsen eltűnődhet. Áprily Lajos Nő már a nap verse, szinte ajnározza a fagyos hónapokban ledermedt embert, hogy léggömb  módjára “szállj fel kedvem, szállj fel vele!”
KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól.
Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc, Hazai előfizetőknek egy lap ára: 1,5 lej. Külföldre 1 euró.


Romániában a Circus Maximus
Székelymagyar himnusz
Ut sint unum! - nemzetünkért imádkozzunk
Székelyföld 2013 - Nemzet vigyázz!
Székely címer a román fejedelemségek címerében
Székely címer, székely zászló mindenütt
Székelyek nélkül Havasalföld sem szabadult volna fel
Székelyek nélkül se Moldova, se címere nem lenne
Székelyföld - Nem téveszti el a helyes utat...
"A szamarakat válasszák meg lovaknak"
Autonómia - decentralizáció
Székely zászló és a tisztességes románok
A nyomorúság háborúja Romániában
A LÁTHATATLAN LOBOGÓ
A székely zászló lelkesítsen
Székelyföld mellett szól az első "argyasi székely"
Erdély, 2013 februárja - Székelyföld, székely zászló
Petőfi Sándor A székelyekhez
A román politika Ianus-arca Brüsszelben és Erdélyben
Az erdélyi magyarok önrendelkezését követeljük
A jó katonának jobban kell félnie a vezértől
Magyarország nem pusztul, hanem tisztul!
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése