2013. 02. 15.

Recept a bűn legyőzésére – 2013.

Recept a bűn legyőzésére – 2013.
Lelki Környezetvédelmi Minisztérium: Római Katolikus Egyház
Kirendeltség: Saját Plébániád
Rendelőintézet: Római Katolikus templom
Szakrendelés: 2013. Hamvazószerdától Húsvétig.
A beteg neve: Botorkáló Keresztény  


 Diagnózis:   Lucifer-vírussal fertőzött emberi természet,
                     amelyben ösztönös erők törekednek hatalomra jutni,
         és a környezetében felgyülemlett sokféle bűn.


Állapota: Veszélyeztetett!
 
            Gyógymód: Az 1-3. nagyon fontos, 4-9. immunerősítő:
1) Kiengesztelődés szentsége (gyónás) szükség szerint, havonta …............….1x              
2) Ima naponta ……………………………………………...……......…...............n+1x
3) Szentmise + áldozás  vasárnap és ünnepnap…………..….....…....…..........…1x
4) Szentírásolvasás naponta………………………..…..….……........................ 15 perc
5) Hitelmélyítés: Katolikus Egyház Katekizmusa, A II. Vatikáni zsinat tanítása, 
keresztény és világi sajtó naponta ……………....................................................1x
6)  Önmegtagadás: alamizsna, beteggondozás és látogatás, böjt vagy bűnbánati nap hetente…………...……..……….…........................................................................1x
7) Lelkivezetés havonta………..……………………….……..….......……..............1x
8) Kapcsolat éltető keresztény közösségekkel hetente…...........….....……....……1x
9) Csendes időszak: különösen nagyböjtben, majd adventben.
Ha a fentieket betartod, akkor boldog leszel és őrökké fogsz élni.

Kelt, Jeruzsálemben 33. Húsvétvasárnapján

                                                                  P. H. = INRI
               Testi-lelki főorvos:                                                             Gyakornokok:
           Dr. Názáreti Jézus Krisztus                                               Plébános, segédlelkész
                                                                                                                                                                                      P.s.    100%-os költségtérítés + bonus                                                                         ©Darvas-Kozma József  
 
Pálosok vezette lelkigyakorlat a Hargitán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése