2013. 12. 08.

Éva gyengeségére kaptukMinden kegyelem Krisztus érdeméből származik (Ef 1, 3-6. 11-12.). Szent Pál apostol magasztalja Isten irgalmát, aki Krisztusban megáldott minket mennyei áldásával, s öröktől fogva arra rendelt, hogy gyermekei legyünk. A kegyelmi adományokban bele vannak foglalva a Szentlélek ajándékai is és a Krisztussal való életközösség. Ezért tud a keresztény is „szent és szeplőtelen” áldozattá lenni.
Minden kegyelem Krisztus érdeméből származik, s így Mária szeplőtelensége is, a mentesség az áteredő bűntől. Ahogyan lelki-vérségi rokonainkat szükségükben megelőlegezzük, úgy adta meg a mennyei Atya Fiáért az előre megváltását Máriának. A Szűzanyát is kezdettől kiválasztotta, hogy szent és szeplőtelen legyen. Mind ez Isten műve, de benne van Mária szabad akarata is.
Az istengyermekség érlelődési folyamat, melyhez szükséges a kegyelem: „téged szomjaz lelkem Uram, hozzád vágyódik szívem” (Zsolt 62). Ilyenkor felismerjük, hogy minden a javunkra válik, a siker és a kudarc is. A kegyelem segít az emberérlelő, istengyermeki növekedés helyes feldolgozásában. A sikerekben a dolgoknak objektív oldalát nézzük: sikerült valamit tenni az emberekért. Sikerült rá vennem magamat az emberi és istengyermeki magatartásra. A kudarcokat szubjektív szempontból értékeljük. Isten a mi Atyánk a belső szándékot tekinti. Ő a szívek vizsgálója. Jézus kereszthalála emberileg kudarc, de nekünk a szeretet diadala: ennyire szeretett engem az Úr!
Testvéreim! Semmilyen kudarc láttán se essünk kétségbe, mert Istennél minden lehetséges. Mindazt, amit napjainkban kudarcként élünk meg, holnap a javunkra válhat. Ez teljesen tőlünk függ.
Emlékezzetek arra, hogy a csíkszeredai Millenniumi templom engedélyezését 2001 tavaszán elutasították. 
2001. július 3-án a kulturális- és kultuszminiszter úr helyszíni szemlét tartott és engedélyt adott az építésre.
A várakozásból sok jó származott:

a deszkatemplomot nem kellett lebontani nyomban, hanem az új elkészültéig használhattuk,
-     e helyen jobban érvényesül a Millenniumi templom,
-     tágas templomudvarunk van,
-     és a költségvetés 1/3-át fizette az állam.

Íme, így tapasztaltuk meg, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik.

Ahogy az eredeti bűnre kaptuk az Isten Fiát,

Éva gyengeségére a Szeplőtelen Szüzet,

a bűnfája helyett Jézus keresztfáját,

a földi haza néhány évtizede helyett a mennyek országát,

a csalódás helyett az örök szeretetet,
úgy a ma nehézségére is megkapjuk Isten kegyelmét, csak kérjük.

Uram, köszönjük a Szeplőtelen Szűz főünnepén, hogy segítségünkre sietsz.
Köszönjük, hogy segítesz észre venni az istengyermeki élet színes gazdagságát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése