2013. 12. 09.

Szeged - Csíkszereda 1 - 2, végeredmény 3 - 0 A szegedi Dómban Krisztus Király vasárnapján a Hit Évének lezárásához kapcsolódva dr. Kiss-Rigó László püspök, a papságra való készületük során, az egyházi rend szentségére jelentkezők közé felvette Arany Gábor, Bilibok György és Máté János papnövendékeket.
December 8-án pedig a gyulai Nádi Boldogasszony templomban szerpappá vagyis diakónussá szentelte őket. 
Az advent a karácsonyra való készülés ideje, ehhez hasonló a diakónusok átmeneti állapota, amely a papszentelésre való felkészülés időszaka - mondta Kiss-Rigó püspök. Majd Keresztelő Szent János felhívásán keresztül Isten népének útkészítéséről szólt. Ami rendelkezésünkre áll csak abból tud az Úristen is választani. Aki pedig átadja magát egész szívvel Krisztusnak, azt kegyelme által alkalmassá teszi a hivatásra és szentté levésre. Elismerően szólt a gyulai egyházközség híveiről, kiknek olyan kiváló lelkipásztoruk volt, mint Boldog Apor Vilmos vértanú győri főpap - aki két évtizeden át szolgálta híveit és akit e szentélyben szenteltek püspökké. Hívek és papok mind követhetjük az ő példáját, aki szolgálatát teljesítette és életét odaadta híveiért. Majd kiemelte, hogy az egyházmegyének olyan papjai lesznek, amilyeneket a családok és amilyen "ember anyagot" adnak, amilyeneket a hívek kiimádkoznak.
A három felszentelt és a szeged-csanádi egyházmegyébe inkardinált diakónus egyike, Arany Gábor a szegedi egyházmegye szülötte, míg Bilibok György és Máté János Csíkszereda szülöttei. Bilibok György négy évet a gyulafehérvári Teológián végzett és két éve a szegedi Teológia növendéke. Máté János édesanyjával Budapesten élt, s annak halála után Szegeden megérintette Isten kegyelme és így készült fel a papságra. A szentelési szentmisén négyen voltunk Csíkszeredából, és három csíki jött még Budapestről. A nemzetegyesítésnek, nemzetünk szolgálatának ez is fontos részét képezi, mert mi jövőt akarunk. Ma Budapest nem lenne az ország fővárosa, ha a török hódoltság idején nem lett volna Erdély fejedelemség és fent a Királyi Magyarország (Valaki súgja meg ezt a történelmi ismeretek hiányában szenvedő Gyurcsánynak és követőinek).
A gyulafehérvári teológia egyik tanárának ajándékát  ezzel az üzenettel adtam át Bilibok Gyurinak: "Legyél jó pap!" 
"Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre! Vezess igazságod szerint és taníts engem, hiszen te vagy az én Istenem és gyámolom, minden időben benned bizakodom!"  
 "Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és törvényét." (Zsolt 25,4-5, 10)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése