2020. 05. 25.

Kilenced a Szentlélek tiszteletére

Kilenced a Szentlélek tiszteletére
Szentlélek Úristen, kit a mennybe felment Üdvözítő az Atyától felvilágosításul és vígasztalásul  küldött  meg  apostolainak, és aki a bérmálás szentségében hét ajándékoddal  reánk  szálltál, szállj le újra híveidre, kik  a  pünkösd  méltó  megünnepléséhez készülünk.
Jöjj  el, Szentlélek  Isten, mint  az  Atya  és  Fiú  szeretete, vedd birtokodba szegény lelkünket, és szenteld fel templomoddá. 

Jőjj el, Szentlélek Isten, lelki sebeknek orvosa és a kesergő szívnek kegyes vígasztalója: szerezd vissza lelkünknek a tiszta lelkiismeret örömét. 
Jöjj, árvák gondviselő  Atyja,  özvegyek  gyámolítója,  szegények  reménysége, megfogyatkozottak  ereje. 
Jöjj  el, Szentlélek  Isten,  és  maradj velünk a kétség órájában biztos tanáccsal, vezesd értelmünket bölcsességedre és istenfélelemre. 
Jöjj el, mert epedve várunk, mint életünknek egyetlen tartós örömét, gyarló lelkünk édes vendégét.
Úr Jézus Krisztus, tekints irgalmasan könyörgő népedre és küldd el Szentlelkedet nekünk, hogy kik apoastolaid nyomán Őt imádsággal várjuk, velük együtt mi is a pünkösdi kegyelmeknek örvendhessünk. Aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése