2020. 05. 15.

Krisztus világa 2020. április-május, Szemle


Húsvét csendje – A húsvéti örömének, az ünnepélyes alleluja, a gyönyörű igék és a szentmise végén tartott körmenet, melynek énekei mindig az Isten, a szeretet, a rend és a béke honából hozott élő üzenetek. Földi létünk nyomorúságai között szívünket mindig élettel töltik meg. S nekünk úgy tűnik, mintha az idei nagyböjt és húsvét világszerte belehullt volna a feledés óceánjába... Felforgatta vagy forgatták életünk a járvány-veszéllyel… Másmilyen lett a húsvétunk… de arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba. Szeretném, ha erőt merítenénk ebből a csendes húsvétból, és a Szentlélek kegyelmi áramlása izzítaná át a kihűlő szíveket – olvassuk a 2. oldalon.

Örömeim a karanténban – Március 25 után a papok is kihasználták a lehetőséget, hogy találkozzanak a hívekkel ha nem is látványosan, hogy a húsvéti szentségekhez tudjanak járulni. A szentmiséket online közvetítették, akik bekapcsolódtak, azok hamar családegyházat alkottak. Mindig történtek apró, őszinte gyerektörténetek a családban vagy a templom udvarán. Ilyen a kis Anna mondása: Hamar vegyük fel a szép ruhánkat, mert misére úgy kell menni!” Vagy a jóember, és jó pap akaró Kristóf párbeszéde, s az előkészítős Szilvia, aki nem lehet pap gondolatain derülhetünk. (3-4. oldal)

Túlbecsüljük? – dr. Tempfli Imre stuttgarti magyar lelkész a szentmisék nyilvános és közösségi ünneplése kapcsán a németországi és ausztriai felmérésekre reflektál. Rámutat, hogy a tévék és nézettsége ésa rádiók hallgatottsága megduplázódott, rekordot döntöttek. A hívek újra felfedezték a napi szentmiseáldozatot és a lelkipásztorok is új és új megoldást kellett találjanak arra, hogyan juttassuk el az Eucharisztiába jelenlévő Krisztust az Ő népéhez. (4-5. oldal)

Világvége…– Tőlünk függ, hogy az lesz-e, vagy sem. A hatalmi önzések következményeit, főleg a népírtást előre vetítők szavait, alkalmi nyilatkozatait, elszólásait, uszításait  ítéli el – Zsehránszky István. Fölmeről a gyanú a koronavírusról is, nem lehet megcáfolni… (6. oldal)

A test kívánsága – Gondolatok egy szentírási rész kapcsán. Testünknek nem minden kívánsága bűnös. A rendkívül gazdak jézusi életpélda egy teljes életre való útravalóval lát el bennünket, hogy döntésein, cselekedeteink mértéke krisztusi értékrend legyen, ami örökre maradandó. (7-8. o)

Tamási ÁronAki az Úristennél igen kedves,  ez az alcím a csíksomlyói gvárdián szavai, amikor meglátta és köszöntötte. Mirk László szeretettel mesél a gyermek, az ifjú, a pályakezdő író útjáról, aki a harmincas években jut el a teljes kiérlelődéshez három műfajban. Idézve Tamásit, rámutat művészetének eszmei lényegére, a szülőföldhöz való kötődésre. (9-11. oldal)

KarantÉn – avagy képernyőbe zárt iskola diák, szülői és pedagógusi szemmel – Nyolc héttel ezelőtt, a szükségállapot kihirdetésvel valami végérvényesen megváltozott mindannyiunk életében.  Diákok, tanárok és szülők hihetetlen, soha nem látott helyzetben találtuk magunkat, olyanban, amilyet még nem tapasztaltunk és amelyre nem volt időnk felkészülni. Történelmi perceket éltünk át, amit, azt gondolom, még sokáig emlegetni fogunk, mint egy vízválasztót. Mindannyiuk életében lesz egy előtte és egy utána időszámítás…  Most a pedagógusokra hárult, hogy pár nap alatt átformálják a korábbi oktatási rendszert… Hogyan élik meg ezt a digitális osztályterem túlsó felén ücsörgő diákok? És ugyancsak nagymértékben érintettek a szülők is ebben a megváltozott helyzetben – három gondolat kört jár körbe Len Rita tanárnő, és kívánja, hogy hitünkben és értékrendszerünkben megújulva élhessük meg az új egyensúlyt! (12-13. oldal)

Pünkösdre készülődve – “Vegyétek a Szentlelket!” A Krisztus-esemény beteljesülése egyben az Egyház igazi kezdete, mert Jézus ránk lehelte a Szentlelket, aki életünk sodrában új és új beteljesedéseken és kezdeteken át vezet, s ezt a mennyei élet perspektívájában kell szemlélnünk – írja P. Barsi Balázs atya. A pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi nagybúcsúról közlemény. Tájékozodni: www.csiksomlyo.ro honlapon (14. oldal)

Ég és Föld között Istennel – Járvány Rómában 1591. – A világjárvány a korábbi járványokra, és a betegek gondozására szerzetesrend alapító szentet mutatja be, Bakó M. Hajnalka. (15. oldal)

CSIT 2020meg lesz tartva, de másképpen. Gyerkőc rovat – A macska és az egér mese. Márciusi feladat megoldása, és az új feladat. Összeállította: Katóca. Derűs oldal – képek és szöveg. Keresztrejtvényben Vajda János verssorai rejlenek – Korodi Zoltántól. Pünkösdi várakozás (17-20. oldal)

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a plébániákon, a kézbesítőknél és a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése