2016. 11. 03.

2016.11.03.„Az embernek túl kell jutnia az intelligencián, és el kell jutnia a bölcsességig” - írta Simone Weil francia író, konvertita. A keresztény annak köszönheti bölcsességét, hogy leszállt rá az Isten Lelke, és megtudja különböztetni a jót a rossztól. Krisztus az egész világot megváltotta és megváltoztatta. A „test föltámadása” azt jelenti, hogy a halál után nemcsak a halhatatlan lélek él, hanem a mi „halandó testünk” is újra élni fog. E jövőt hordozó hit éltet minket, mert Krisztus valóban feltámadt a holtak közül és örökké él. Így mindazok, aki Krisztusba vetett hittel élnek, haláluk után is örökké fognak élni Krisztussal, majd a lélek visszakapja az utolsó napon megdicsőülő hajlékát.
Egy matektanár az evangélium olvasásakor gondolt egyet és elkezdett játszani a számokkal. Mégpedig így: az 1 nem más, mint az Isten jele. A 2 a dualizmust, az egymás kiegészítését jelenti. A hármas számról a Szentháromság jut eszünkbe. De jelentheti a három azt is, hogy az ég+föld=ember. És jelenthet múlt-jelen-jövőt. És játszottam a számokkal, mégpedig: 3-2=1 vagyis az emberből elvéve a földi elemet (ez a halál), akkor megmarad az égi. Ha az idő és tér koordinátában a múlt-jelen-jövő hármasból kiveszem a múltat-jelent, akkor csak idő fölötti jövő marad.
A feltámadáskor a hármas szám ilyen bontásban fog megjelenni: 1+1+1 vagyis az Isten+lélek+megdicsőült földi test. Ez a megistenülés, a feltámadás. Így az 1+2=3 < 1+1+1.
Másképpen kifejezve: ∞+1=∞. Ha a végtelen Istenhez adom magam, akkor örök életem lesz.   
Az ellenkezője is igaz ∞-1=∞. Ha Istentől elszakadnék, Isten akkor is örök, végtelen Isten marad, csak én lennék a kárhozott.
Túljutva az intelligencián, a Megtestesült Bölcsesség ezt mondja:
Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” (Jn 11,25-26.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése