2016. 11. 15.

Apokalipszis 2.

Levél a szárdeszi egyháznak. (Jel 3,1-6) Szárdesz Lídia fővárosa, egykor Krőzus alapította. A keleti gyapjúkereskedelem jelentős központja.  A fehér ruhák városa volt.
Krisztus ismeri a közösség életet, abban nincs semmi, amit dicsérni lehetne. A közösség létezik, de nem él. E találó jellemzés a városra is érvényes. A keresztény szóhasználatban az ébrenlét az életet jelentette, az alvás a halált. A biztatás pedig így szól: "Ébredj fel, és önts erőt a többiekbe is, akik közel vannak a lelki halálhoz." (Jel 3,2) 
"Jusson eszedbe tehát, hogyan kaptad és hallottad a tanítást! Tarts ki mellette, és térj meg!"  
A megtérés, a halálról az életre visszatérés útja az, hogy a közösség visszamegy az apostoloktól kapott tanításhoz. 
Az egyházközségben vannak, akik nem szennyezték be ruhájukat, akik közösségbe maradtak Krisztussal, övék lesz a mennyei polgárság.
A levél üzenete intelem, hogy a hit éberségével és a keresztény élet tisztaságával lehet olyan bizonyságtevő életet élni, amely megérdemli az élet nevet, amely több mint puszta létezés, vegetálás. 

**

Levél a szárdeszi egyháznak. Jel 3,1-6.

1„A szárdeszi egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az, akié az Isten hét lelke és a hét csillag: Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, de halott vagy. 2Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak. Tetteidet nem találom Istenem előtt teljeseknek. 3Emlékezzél, hogyan kaptad és hallottad; tarts ki mellette, és térj meg! Ha nem vigyázol, úgy érkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában leplek meg! 4De vannak néhányan Szárdeszben, akik nem szennyezték be ruhájukat: ezek fehér ruhában fognak járni velem, mert méltók rá. 5A győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem megvallom majd Atyám és angyalai előtt. 6Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.”
**
 Előző rész:

Apokalipszis

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése