2016. 11. 12.

Hirdetés: 2016. november 13.1. November 13-án elkezdik az irgalmasság szent kapuit bezárni. November 20-án zárulnak Erdélyben a "szent kapuk" Gyulafehérvárt, Csíksomlyón és Kolozsvárt. Az utolsó métereken még nyerhető kegyelmet használjuk fel. A középkorban heteket mentek azért, hogy a búcsú kegyelmeiben részesüljenek.
2. A plébániai hittanórákra várjuk a diákokat. 
Kedden az I. és II. osztályosokat, valamint a IV. és V. osztályosokat. 
Csütörtökön VI-VIII. osztályosokat. Este van az Ifjúság órája. 
Pénteken az elsőáldozásra készülőknek és a bérmálkozóknak less a felkészítő.
3. szombaton 10 órától Ministránsképző.
4. November 20. az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus király ünnepe. A ¼ 1 órás szentmise után rövid szentségimádást tartunk.
5. Advent első vasárnapján, November 27-én a főegyházmegyei Caritas támogatására történik a Szent Erzsébet-gyűjtés. Akkor zárul a Csángókért szól a harang hagyományos Csángónap. A 11 órás misén a Külsőrekecsinből jött hívek is énekelnek.
6. Krisztus világa folyóirat novemberi száma kapható. 
Figyelmükbe ajánljuk a 2017-es Szent László-évre szóló ráhangolást.
7. Az Egyházközségi Apostol és a keresztény sajtótermékek kaphatók.

***


Imádkozzunk népünkért:
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.

Tekints reánk, válságos időket élő népedre  és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése