2016. 11. 15.

Apokalipszis 3

Levél a laodiceai egyháznak. (Jel 3,14-22) Hierapolis és Kolossze között fontos kereskedelmi utak csomópontjában Kr. e. a 3. században II. Antiochus alapította a várost, és feleségéről Laodike-ről nevezte el.
Frigia tartomány leggazdagabb városa nevezetes volt aranykereskedéséről, bankjairól és orvosi iskolájáról. A város büszke volt gazdagságára, s mikor 61-ben földrengés érte, visszautasította a rómaiak segítségét, saját erejéből állt talpra.
Szent Pál missziója révén  alakult meg az egyházközség.  A hívek szoros kapcsolatot ápoltak a kolosszei hívekkel. (Kol 2,1. 4,13-17)
Krisztus Ámen-nek, vagyis az igazság, hűség és tökéletesség megszemélyesítőjének mondja magát. A hívek a jólét miatt ellanyhultak, az önelégültségbe és közönybe süllyedtek. Nincs meg az izzó hit, mit az idők komolysága megkíván. A közösség legnagyobb veszedelme, hogy nincs tudatában helyzetének. Nem is hitetlen, de nem is buzgó. Olyanok, mint a Laodiceával szemben fekvő sziklából fakadó langyos gyógyforrások, melyek ivásra alkalmatlanok.
Jézus fenyegetése, hogy elveti őket, mint a kiköpött langyos vizet.
Megkorholta: nyomorult vagy, és szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen, mert nem végezte el az evangélium mértékével az értékek újraértékelését. A világ aranya helyett Jézus az igaz hitet, a mezítelenséget jelentő bűnök helyett az üdvösséget, a koryllion szemfesték helyett az önismeret hiányát gyógyítja, és megnyitja a közösség szemét az Isten szerint lényeges és értékes dolgok meglátására.
A feddés után Jézus megtérésre hívó, szeretettel teljes szava következik: "Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem." (3,20)
Aki meghallja szavát, aki engedelmeskedik, azzal ő is vállalja az életközösséget, a messiási lakomát és uralmat.

**

Levél a laodiceai egyháznak. Jel 3,14-21.

14„A laodiceai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. 15Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! 16De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. 17Azt mondod: Gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. – Nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? 18Azt tanácsolom neked: Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj; fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged; kenetet, hogy megkend szemedet és láss. 19Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj fel, és térj meg! 20Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. 21A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon.
**

Előző részek:

Apokalipszis

Apokalipszis 2.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése