2016. 11. 06.

Krisztus világa 2016. november - SzemleMindenszentek hónapja Mindenszentek hónapja magyar elnevezés: november első ünnepnapjától kapta nevét, mely ünnepet kötelező módon megtartani, az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat írta elő. Az ünnep kapcsán megtudhatjuk, hogy az egyház nagy családjának azon tagjait ünnepeljük, akik már eljutottak Isten boldog színelátására. Mi, a földön élő tagok, segítségüket kérhetjük. És van egy közbülső állapot a földi élet és a mennyei boldogság között, ez a purgatórium vagy tisztítótűz; itt tisztulnak meg az igazak, akik nem egészen tisztán távoztak a földi életből. A földön élők tehát segítségére lehetnek a meghaltaknak a végső tisztulásban imádsággal, áldozattal és búcsúkkal. 
Anyaszentegyházunk gondviselő szeretete nyilvánul meg abban is, hogy halálunk után nem merülünk feledésbe. (2. oldal)
20 éves a Szent Erzsébet Öregotthon – Bakó Mária Hajnalka a személyéhez és apostoli munkájához fűződő mozaikkockákból rajzol képet a gyergyószentmiklósi Öregotthon szeretetteljes „családi ház” voltáról - a 3. oldalon.
2017 Szent László év 2. Az ezredforduló vízválasztónak bizonyult Európa népei történetében. Az a nép, amely ekkor államot tudott alapítani, megmaradt, az amelyik nem – hiába volt korábban hatalmas, sőt rettegett (mint a besenyők, úzok, kunok) –, eltűnt, felszívódott.
A magyarság alighanem a legkedvezőbb időben lett az európai keresztény nemzetek közösségének tagja. Ami Szent Istvánnal kezdődött három évszázad – bár küzdelmekkel teli korszak volt –, egyetlen szóval jellemezhető: sikertörténet. 2017 - Szent László év, ezért az ő családfáját ismerteti a főszerkesztő.  (4–5. oldal)
Kalocsai és matyó népművészet vitathatatlanul a legnépszerűbb hímzési minták egyike – a másika persze a matyó. Mindkettő hungarikum.  Az ókalocsai hímzéstől az újkalocsai motívumok világába, valamint az 1800-as évek végétől a hagyományos magyar népi műveltség egyik kiemelkedő csoportjáig, a mezőkövesdi matyóságig – amely 2012 óta a Szellem Világörökség listáján is szerepel –  vezet el, Sárközi Sándor piarista atya. (6-7. oldal)
Az idősebbik fiú pedig …  – Gyökössy Endre a tékozló fiú történetét mutatja  mai kiszerelésben. (8-9. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Páduai Szent Antallal, Szent Mónikával, Tours-I Szent Mártonnal, Boldog IV. Károllyal és Szent I. Kelemen pápával kapcsolatos fejtörő – Vitos Antal összeállítása. (9. oldal)
Karma vagy kairosz – Matthias Mühl írása a kairoszról, Penelope Cruz spanyol színésznő vallomása alapján. Bács Béla János fordítása.  Sík Sándor: Jézus Krisztus - verse. (10. oldal)
Elvigyük-e a gyermeket a temetőbe? – korunk emberének beteges megközelítését veszi vizsgálat tárgyává a szerző. Az egészséges világkép kialakításához hozzá tartozik a valóság, viszont rémisztő a képzelgés. Sok mindenre megtanít a temető – olvashatjuk egy személyes emlékben a 11. oldalon.
Mit mondanak a madarak? Zelk Zoltán verse. Mese a lassúléptű páváról – gyermekeknek szól, hogy értsék a felnőttek is. Állathírességek – ez viszont fejtörő. Mindez Katóca gazdag összeállítása a gyerekek részére. (12-13. oldal)
Derűs oldal – Szójátékokkal tarkított viccek. (14. oldal)
Keresztrejtvényben – Imádság részlet Szent Fausztina nővér naplójából. Közben megismerhetjük az októberi megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Karácsonyi gyónás – Méhész Pál verse (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése