2016. 11. 15.

Apokalipszis 4

Levél a szmirnai egyháznak. (Jel 2,8-11)
Szmirna egyik legrégebbi város az Égei-tenger partján, jelentős kikötő és kereskedő város Lídiában. Törökösített neve Izmir, ahol 1915-16. között 100.000 örményt öltek meg. Szmirna császárok korában bontakozott ki a kelet felé vezető kereskedelmi út mentén. Jeruzsálem eleste után a zsidóság számszerűen és befolyásában is megnövekedett. Az egyházat Szent Pál alapította. Szmirna püspökei közül kiemelkedik, Szent Polikárp, aki Kisázsia legnevesebb személyisége a 2. század közepén. Ő összekötő láncszem az apostolok és az őt követő egyházatyák között. Ifjúkorában Szent János apostolt hallgatta, őt pedig Ireneusz. Antióchiai Szent Ignác szerint az egyházközség zsidó eredetű. A többségi zsidóság nem nyugodott bele a keresztények kiválásába. Ebből a helyzetből adódó nehézségek, sőt üldözések fenyegető árnyékában él a kicsiny és szegény szmirnai egyház. Erre a helyzetre alkalmazza a megdicsőült Úr a méltóságjelzőit bátorításként: "az első és utolsó, aki halott volt , de életre kelt. Tudok szorongatásodról, arról, hogy szegény vagy, de valójában mégis gazdag. Tudom, hogy akik zsidónak vallják magukat, noha nem azok, hanem a sátán zsinagógája, gyaláznak. Ne félj a rád váró szenvedésektől!" (2,8-10)
A közösséget és az evangéliumot, azaz Krisztus nevének a káromlása veszi körül. A szenvedés ezután következik a közösségre. Az üldözés börtön formájában jelentkezik, amely nem tart sokáig és nem hasonlítható ahhoz az örök békességhez és dicsőséghez, amely a vértanúra vár. Az "élet koronájá"-nak ígérete az örök élet. A korona az atlétikai versenyeken  a győzteseket megillető koszorú, egyben az istenek dísze, a halhatatlanság jele. A halálig hű kereszténynek nem árthat a "második halál", azaz a feltámadottak köréből való kizárás. (2,11)
A szegény szmirnai egyház nem kap szemrehányást, csak bátorítást és ígéretet. A hitben mindhalálig megbízhatónak, hűségesnek bizonyult küzdőre Isten életében való részesedés vár.

**

Levél a szmirnai egyháznak. Jel 2,8-11.

8„A szmirnai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt, de életre kelt: 9Tudok szorongattatásodról, arról, hogy szegény vagy, de valójában mégis gazdag. Tudom, hogy gyaláznak, akik zsidónak vallják magukat, noha nem azok, hanem a sátán zsinagógája. 10Ne félj a rád váró szenvedésektől! Az ördög néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok tíz napig tart. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját. 11Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesen nem vesz erőt a második halál.” 
 
**

Előző részek:

Apokalipszis

Apokalipszis 2.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése