2016. 11. 26.

Mi történt a rorátén?Hajnali mise, angyalmise, aranyos mise, roráté: ádventben pirkadat előtt, hagyományosan 6 órakor bemutatott szentmise, a Megváltó várásának és a Mária-tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása. 
Kezdetben a Karácsony előtti 7, a 8. századtól 9 napon mutatták be a hajnali misét, s ezeken a napokon énekelték az Ó-antifonákat is. Közép-Európában már a középkorban ádvent egész idejében végezték. A pap a Szűzanya ádventi votív miséjét imádkozta az Emmánuel-jövendölés szentleckéjével (Iz 7) és az angyali üdvözlet evangéliumával (Lk 1,26-38), a szentmise orációi március 25-ről, antifónái az ádventi kántorböjt szerdájáról, offertóriuma ádvent 4. vasárnapjáról való volt. (Szt Lúcia – dec. 13. – ünnepét követő hét szerda, péntek és szombat napjain tartották a kántorböjtöt.) 
A II. Vatikáni Zsinat után az ádventi hétköznapok mindegyike külön miseszöveget kapott. Kiemelt jelentőségű a december 17-24. közé eső hét. Nagyon szép és gazdag tartalmú a hajnali mise népének-készlete. 

 **
A hajnali mise emléke
Történt, hogy 1682-ben a Török Porta megkezdte felkészülését az 1683-as hadjáratra, melynek célpontja Bécs elfoglalása. Ez időben XI. Ince pápának - aki később „Magyarország megmentője” címet kapta -, sikerült szövetséget létre hoznia Sobieski János lengyel király és I. Lipót magyar király és osztrák császár között (1683.III.31). Hozzájuk csatlakoztak a német fejedelmek is. A szultán Bécs kikémlelésével Ali pasát bízta meg. A pasa magyar keresztény szülők gyermeke volt, akit elloptak a törökök és janicsárrá neveltek. A pasa több nyelvet beszélt és Bécsben mint görög kereskedő jött-ment és szemlézte annak gyenge pontjait. Haza felé utazásakor, 1682 advent egyik reggelén betért egy Balaton környéki templom roráté miséjére. A mise énekei hatással voltak a pasára, mert gyermekkori élményeit keltették fel benne.  Ekkor élete nagy változása megtörtént benne, felismerte magyar és keresztény mivoltát. Még akkor elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy Bécset ne tudják elfoglalni. Az erősségeket gyenge pontoknak, a gyengéket erőseknek írta le. Amikor az ostrom elkezdődött rendeleteivel zavart keltett a török táborban. 1683. szeptember 12-én este már nem menekült el a törökökkel, hanem a Szent István templomba tért, hol a hívek a Te Deum-ot énekelték.  

Ajánló:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése