2016. 11. 16.

Apokalipszis 7.Levél a filadelfiai egyháznak. Jel 3,7-13.
Filadelfia kisázsiai város, vulkanikus talajon épült. II. Attalos Philadelphos pergamoni királytól kapta nevét. II. Attalosz szülei I. Attalosz és Apollonisz mesésen boldog családi életet éltek négy fiúkkal. Az apát II. Eumenesz követte a trónon. A művészeteket pártoló király halála közeledtét érezve, utódjává öccsét II. Attalost tette, aki Rómában több ízben diplomáciai sikereket ért el. Mivel a hegyek közti várost, II. Attalos király bátyjával, II. Eumenesz királlyal megélt “testvéri szeretet” emlékére nevezte el.
Filadelfiában kicsiny keresztény közösség volt, amelyről néhány évvel a Jelenésekben szereplő levél kelte után, Antiochiai Szent Ignác püspök jó bizonyságot tesz, akit Trajanusz császár uralkodása alatt 110-ben Szíriából hurcoltak Rómába, ahol a Colosseumban vadállatok elé vetették. Troászból levelet írt a filadelfiaknak. Magdicséri püspöküket, aki olyan összhangban van ugyanis a parancsokkal, mint a húrok a lanttal. … Arra törekedjetek, hogy eucharisztiátok egy legyen.” (I.2, IV.) Amennyiben valaki a judaizmusról magyarázna nektek, ne hallgassátok meg. … aki nem Jézus Krisztusról beszél, számomra csak temetői oszlopok és sírok, melyekre emberek nevei vannak felírva.” (VI.1) A püspök nélkül semmit se tegyetek, … szeressétek az egységet, kerüljétek a szakadást, legyetek Jézus Krisztus utánzói, ahogyan ő az Atyáé.” (VIII.1)

Krisztus Isten méltóságjelzőit veszi fel: a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, a hívek ellen nincs kifogása. Az örök élet kapuja előttük nyitva áll, mert kicsiny és szegény volta ellenére erős a hitben, megőrizte a rábízott igét és az üldözés ellenére sem  tagadta meg Krisztus nevét. Sőt az üldözők egykor kénytelenek lesznek megalázkodni. A közösségnek Krisztus visszajöveteléig kell helytállnia, hogy megkapja a megígért győzelmi koszorút. A győztes oszloppá lesz Isten templomában. A név bevésése azt jelenti, hogy bekebelezik Krisztusba, az új Jeruzsálem polgára lesz. És Jézus új neve, amely ismeretlen volt a régi világ előtt: „Királyok Királya, Uraknak Ura” (Jel 19,12., 16)  
A levél üzenete: A kicsiny, emberi mértékkel mérve erőtlen közösség, ha megőrzi a rábízott evangéliumot, ha tanúságot tesz, Isten hatalma megőrzi az üdvösségre, amelyben Jézus Krisztus részestársa lesz. Isten országának megbecsült oszlopa lesz.

**

Levél a filadelfiai egyháznak. Jel 3,7-13.
„A filadelfiai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki ha valamit kinyit, senki be nem zárja, s ha valamit bezár, senki ki nem nyitja: 8Ismerem tetteidet. Nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg nevemet. 9Nézd, hozok néhányat a sátán zsinagógájából, olyanokat, akik zsidónak mondják magukat, noha nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, boruljanak lábad elé, és tudják meg, hogy téged szerettelek. 10Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit. 11Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koszorúdat. 12A győztest oszloppá teszem Istenem templomában, és többé nem kerül ki onnan. Ráírom Istenem nevét és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely Istenemtől száll alá az égből, és az én új nevemet. 13Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.”

Előző részek:
Apokalipszis
Apokalipszis 2. 

1 megjegyzés: