2016. 11. 04.

Hősi halottainkra emlékezünk november 11-énArchív felvétel
Csíkszereda évszázados tartozását rójuk le november 11-én, pénteken 14 órakor, amikor a Millenniumi-templom téren megáldjuk a két világháborúban elesett katonáink tiszteletére épített emlékjelet.  
Előttük és hazánk sok-sok fia előtt tisztelgünk, akik a magyar hazát hűségesen szolgálták, akik idegenben, lövedékek és bombák áldozataiként ontották vérüket, miközben családtagjaik hazaérkezésüket remélték és várták.  
Neveik emlékeztetnek minket arra, hogy a háborúk áldozatai köztünk élnek: az özvegyekben és árvákban, a testi-lelki-szellemi sérültekben.  
Mivel a holtak nem beszélnek, az emlékmű üzenetét nekünk kell megértenünk.  
Mivel ők hallgatnak, szózatuk lesz az emlékmű és üzenetét mi kiáltsuk világgá: legyen igazságosság és béke! 
Az örök élet Ura, boldogítsa őket, és nekünk adjon erőt minden jó tettre és szóra.
**
Emlékezzetek és küzdjetek azért, amiért mi életünket áldoztuk - a csíkszeredai Millennium-templom téren felállított emlékjel felirata. 
A hős katonák neve, születési- és elhalálozási éve, az elhalálozás helye vagy ország megjelöléssel.

1914 – 1918
1.      Antal Vidor hd 1885 – 1915 Piskovice

2.      Ágner Béla t 1885 – 1914 Nowe-Miesto

3.      Bányai József hv 1892 – 1918 M.vásárhely

4.      Bartis Sándor hv 1879 – 1915 Zaleszczyki

5.      Biró Ferenc 1894 – 1915 Wola-Galesovska

6.      Demény István hap 1896 – 1916 Monasterzyska

7.      Domokos Albert gy 1888 – 1917 Magura Casinului

8.      Erőss Antal őrv 1891 – 1916 Nesterowce

9.      Fejér Gábor 1895 – 1916 Galícia

10.  Fejér Sándor tz  – 1917 Románia

11.  Ferenczy Ernő h, szp – 1914 Sanok

12.  Gál József id. – 1914 Sambor

13.  Gecző Aladár – 1915 Kispolyán

14.  György Ambrus tz 1869 – 1915 Nagyvárad

15.  Handl Izidor tz 1880 – 1916 Sapowa

16.  Hitsch János hv – 1914 Lužna

17.  Incze János hap 1896 –1916 Krasna Laczyn

18.  Jakab Ignác 1889 – 1916 Törcsvár

19.  Kedves Lajos 1898  – 1915 Olaszország

20.  Koncsag János 1889 – 1917 Szibéria

21.  Koncsag József 1886 – 1915 Lesnizowska

22.  Koncsag József gy 1886 – 1915 Galezsow

23.  Koncsak József gy 1886 – 1915 Lublin

24.  Lajos Károly hv 1890 – 1917 Nagyvárad

25.  Lázár Jenő t 1897 – 1918 Olaszország

26.  László Sámuel fhd 1879 – 1915 Uzsok

27.  Pap Béla 1886 – 1914 Tuchow

28.  Petres Lajos hv 1895 – 1915 Seredynce

29.  Pulini János 1893 – 1915 Laskova

30.  Rancz Albert nf 1874 – 1915 Seredynce

31.  Rancz Ignác szv 1896 – 1918 Trenzella Asiago

32.  Rancz Imre – 1916 Oroszország

33.  Dr.Ribitzey Ferenc őrm – 1915 Brestlitovszk

34.  Rottenberg Saul nf 1891 – 1915 Stawna

35.  Soós András fk – 1915 Vinkovce, Szerbia

36.  Száva István dr. ha 1886 – 1919 Krasznojarszk

37.  Szopos László –1916 Oroszország

38.  Várady Emil z 1896 – 1914 Galícia

39.  Wellmann György őrm 1878 – 1915 Podkamien


 

1942 – 1945 

1.      Albert Géza – 1946 Tula

2.      André Imre 1914 – 1944 Úzvölgy

3.      Baczoni Lajos dr. e – 1944 Budapest

4.      Bajkó Zoltán hv 1920 – 1945 Vosztocsnij

5.      Balázs Imre – 1945

6.      Bálint Dénes szv  1897 – 1945 Herend

7.      Bálint Imre 1892 – 1945 Szeged

8.      Berki Béla 1910 – 1945 Szeged

9.      Biró András   – 1945 Balatonszentgyörgy

10.  Biró Antal 1902 – 1945 Veszprém

11.  Biró László hv 1913 – 1944 Minszk

12.  Borbáth Béla hv 1920 – 1944 Mátészalka

13.  Böjti Béla ale 1879 – 1944 Budapest

14.  Csóti József 1896 – 1945 Herend

15.  Dávid Sándor hv 1904 – 1945 Herend

16.  Demeter István hv – 1942 Nagykanizsa

17.  Erős István hv 1919 – 1945 Mezőkövesd

18.  Erőss Lajos őrv 1900 – 1945 Herend

19.  Fekete-Kászoni Simon szv 1921 – 1944 Focsani

20.  Fischer Ferenc ksz 1900 – 1942

21.  Gábor Lajos 1923 –1945 Linz

22.  Gagyi Ferenc ha 1915 -1945 Sopronbánfalva

23.  Gáll Bálint hv 1904 – 1944 Mezőcsát

24.  Gáspár Árpád tz 1900 – 1942 Sz.udvarhely

25.  Gondos Dénes – 1944 Nagyvárad

26.  Görgicze József – 1944 Oroszország

27.  Görgicze Lajos – 1944 Oroszország

28.  Györke Árpád – 1946 Oroszország

29.  Halász József – 1944

30.  Hanz Károly – 1945

31.  Herskovics Károly ksz 1902 – 1943 Bondarovka

32.  Holcz Ferencz ksz 1911 – 1942

33.  Kánya István h 1926 – 1945 Balatonalmádi

34.  Karda Ödön z 1908 – 1946 Jereván

35.  Kolinics János hv 1921 –1944 Katy

36.  Kovács Károly – 1944

37.  Krausz Lajos 1909 – 1945 Balatonederics

38.  Lajos Ferenc lv 1924  –1944 Szeretfalva

39.  László Sándor 1920 – 1944 M.vásárhely

40.  Mikus Csák András szv 1908 – 1944 Maglód

41.  Nagler Manó ksz 1907 – 1943 Dorosicsi

42.  Nagy Sándor hv 1916 – 1945 Neuburg

43.  Nuridsány Márton tz 1908 – 1942

44.  Nuridsány Tibor 1910 – 1945 Cseh-Tátra

45.  Orbán János – 1945 Herend

46.  Pálosy László hd – 1944 Budapest

47.  Péter István tz 1921 – 1944 Kolozsvár

48.  Rosenfeld József  – 1945

49.  Salló Ferenc hv 1913 – 1944 Magyarfülpös

50.  Sándor Pál – 1945

51.  Sarkadi Elek ksz 1902 – 1945 Hidegség (Mo)

52.  Szabó Dénes hv 1885 – 1945 Sopronbánfalva

53.  Schneider József hv 1900 – 1945 Herend

54.  Stern Pál Mihály ksz 1911 – 1945 Hidegség (Mo)

55.  Sütő-Nagy Jenő sz 1908 – 1944 Okisviev (Lo)

56.  Szakáli Albert  – 1943

57.  Szentgyörgyi János dr. fh 1910 – 1944 Kemence

58.  Szentgyörgyi Miklós 1908 – 1945

59.  Tamás István szv 1914 – 1944 Gyimesfelsőlok

60.  Toroczkói Károly e 1896 – 1944 Veresica

61.  Tóth Lajos hv 1922 – 1945 Markt Persenbeug

62.  Urbán Gyula hv 1914 –1944 Nagyréde

63.  Végh Miklós – 1944 Gyimesbükk

64.  Vitos Árpád hv 1901 – 1945 Herend

65.  Vitos Dezső 1924 – 1945 Orsk Oroszország

66.  Winzám Miklós hv 1913 –1945 Szombathely

Az I. és a II. világháborúban elesett csíkszeredai lakhellyel rendelkezett katonák névjegyzékét a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum Irattára, a csíkszeredai Róm. Kat. Plébánia Historia Domusa, a csíkszeredai Oltáregylet Jegyzőkönyve, a Csíki Lapok, Szentkereszthegyi Kratochvil Károly: Erdélyi ezredek a világháborúban 1914-1918. Bp. 1941., Endes György – Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig c. könyve és a hőskatonák rokonai, szomszédai bejelentése alapján állítottam össze.

Állíttatta a Szent Kereszt Plébánia és Csíkszereda város Önkormányzata.
Tervezte Bogos Ernő műépítész és munkatársai, az emlékmű Pap Emil kézdiszentkereszti kőfaragó munkája, a környezet kialakítását Barabás István vállalkozó végezte Tamás Antal egyháztanácsos irányításával.
Mindenki munkáját és adományát Isten fizesse meg.
Köszönettel,

dr. Darvas-Kozma József
esperes-plébános

 Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
  Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!  
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése