2016. 11. 12.

Jeruzsálem pusztulásaHa valaki számára nem világos Krisztus istensége tanításából és csodáiból, annak kétségeire legyen felelet Jeruzsálem égése, egy meggyötört nép jajveszékelése. Kérdezze: Ki ez a Krisztus, aki ilyen pontosan előremondta Jeruzsálem sorsát, mely őt meg­feszítette?
Beteljesült, hogy mikor Jeruzsálemet sáncokkal veszik körül, akkor menekülni kell, mert itt a vég. Beteljesült, hogy a nép fegy­vertől hullik el, vagy fogságba hurcolják minden nép közé. Be­teljesült, hogy kő kövön nem maradt, a templom is elpusztult.
De Jézus nemcsak magát a pusztulást mondta meg előre, ha­nem megjövendölte előjeleit is. Ezek:
Hamis messiások jönnek. „Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.” (Lk 21,5-19) Josephus Flavius is beszél róluk.
„Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek.” Néro idejében csaknem minden provinciában harc dúlt. Rómában egy eszten­dő leforgása alatt három császár volt, mind erőszakos halállal végezte. „Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész.” A római írók sora tanúsítja, hogy így történt. „De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.” Ennek megtörténte köztudomású. Ha igaz lett Jeruzsálem pusztulása minden előjelével, igaz a másik jövendölés is a világ végéről. És arra is áll, amit a Jeruzsá­lem előtti üldözésekkel kapcsolatban mondott Urunk: „Ha kitar­totok, megmentitek lelketeket.” Jeruzsálem pusztulásától megmenekedtek a keresztényekké lettek, mert hittek Jézusnak, és lát­ván az előjeleket, elmenekültek. Az utolsó ítélet végső borzal­maitól is megmenekül mindenki, aki hisz Krisztusnak, és min­dent úgy tesz, ahogyan ő mondta.
Jeruzsálemi Szent Ciril püspök Konstantius császárnak egy különös levelet küldött, melyben beszámolt a 351 május 7-i jeruzsálemi jelenésről. Reggel 9-kor hatalmas fénylő kereszt jelent meg a Kálvária és Olajfák hegye között az égbolton, amely megdöbbentette egész Jeruzsálemet. Keresztények és pogányok siettek a templomba dicsőíteni azt, aki a kereszt által megváltotta a világot.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése