2016. 11. 15.

Apokalipszis 5.

Fellegvár - Creative Commons

Levél a pergamoni egyháznak. (Jel 2,12-17)
Pergamon Attália fővárosa, Efezushoz hasonló jelentőségű város. Az ókori Kisázsia legnagyobb zarándokhelye, ahová "egész Ázsia összesereglett". A város felett 300 méteres magaslaton, a fellegvárban több istenség oltára állott, köztük Zeusz  gigantikus oltára, amelyet János a sátán trónusának nevez.
II. Eumenesz (Kr.e. 197-159) nagy műveltségű pergamoni király az Alexandriai könyvtárhoz hasonló könyvtárat hozott létre. Az egyiptomi Ptolemaioszok a rivalizálás miatt megtiltották számukra a papirusz kivitelét. E kényszer hatására kifejlesztették a pergament, vagyis az állati bőrből fehérített, vékonyított, kétoldalas írásra alkalmas lapokat, amit könyv formában lehetett használni.
Az egyházközség Szent Pál térítése nyomán alakult. A pergamoni egyházat óriási mértékben fenyegette a pogány kultusszal való keveredés. Ilyen körülmények között is megtartotta Krisztus hitét, amikor az első pogány fanatizmus nyomán Antipászt megölték. (2,13) Krisztus az igaz bíró ismeri azokat a körülményeket, amelyekből az egyház próbatétele származik. De látja ennek a közösségnek a hibáját is, amelynek megtűrése és elhatalmasodása alapjában fenyegeti a közösséget. Ez pedig a hamis tanítók, akik Isten népét bálványozásra (bálványáldozati húsevés, kultikus paráznaság) és a pogányokkal való keveredésre csábítják. A pogányság külső támadása nem tudta szétzülleszteni, most a belső pogányságot, a tévtanítást és erkölcsi lazaságot megtűrők ellen Krisztus, a bíró harcol igéje tisztaságával.


Az ókori Pergamon makettje - Creative Commons
"A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja." (2,17)
A rejtett manna, mert a szövetség ládájában őriztek, de ami előkerül. A fehér kő, egy fajta drága kő, melyen egy istennév van, amely sértetlenséget  biztosít és erőt kölcsönöz viselőjének. Az új név Krisztus neve, ő a közösség védelmezője a földi vándorlás küzdelmei között. Krisztus segítsége pedig hatalmasabb minden amulettnél.


**

Levél a pergamoni egyháznak. Jel 2,12-17.

12„A pergamoni egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja, aki a kétélű hegyes kardot tartja: 13Tudom, hol lakol; ott, ahol a sátán trónja áll. Ragaszkodol a nevemhez, nem tagadtad meg hitemet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. 14De van némi kifogásom ellened. Élnek köztetek olyanok, akik Bileám tanításához ragaszkodnak, aki kioktatta Balakot, hogy áldozati hús evésére és erkölcstelenségre csábítsa Izrael fiait. 15Olyanok is élnek köztetek, akik a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. 16Térj meg tehát! Mert ha nem, késedelem nélkül odamegyek, és harcba szállok velük, számnak kardjával. 17Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja.”

Előző részek:

Apokalipszis

Apokalipszis 2.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése