2016. 11. 12.

Ne értsd rosszul!
„Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!” (2Tessz 3,11) 
Ezt mindenki magára értse, és gyerekeit erre nevelje. De ne értsük azokra, akik már nem tudnak dolgozni, vagy már csak keveset bírnak, és ránk szorulnak.
Tehát ne értsük öreg és beteg szüléinkre. Igaz, ellátásuk, ápolásuk teher. Mégis kötelességünk úgy és abban segíteni őket, amiben rászorulnak. Anyagiakkal, gyámolítással, bizonyos ügyek elintézésével, ápolással. Aki szüleitől is megtagadja a gyakorlati szeretetet, az vajon kit szeret? Annak más iránti (pl. a gyermekei iránti) szeretete is gyanús, majdnem biztos, hogy az is merő önzés, a „nekem jó és kellemes” alapján áll. Istenszeretete pedig biztosan nulla. Vajon mit várhat az ítéleten.
De ne harsogjuk, hogy „a maguk kenyerét egyék!”, ha bárki más tehetetlenről, szerencsétlenről, munkaképtelenről van szó. Különösen, ha családtagunk az illető. De ha idegen is, és éppen az én utamba sodorta az élet. Azt lássam benne, hogy rám bízta a Gondviselés. Ha segítem, nem fogok rosszul járni. Az ítélő Krisztust teszem vele adósommá, aki nem is kamatos kamattal, de százszorosan és ráadásul az örök élettel fizet. Ha erkölcsösen akarunk cselekedni, akkor tartsuk szemelőtt az emberszeretet válaszútjaira és a döntésre vonatkozó elveket:
1. elv: Ha saját kötelességünk ütközésbe kerülne a mások iránti szeretet felszólításával, akkor   saját kötelességünk elvégzése a fontosabb (kivétel ha a másik életéről van szó!).
2. elv: Ha mások iránti kötelességeink ütköznének egymással az embertársi szeretet területén, akkor azok vannak előnyben, akik közelebb állnak hozzánk (kivétel, ha orvoslásról van szó!).
3. elv: A mások iránti kötelezettség ütközése esetén az üdvösség ügye minden egyebet megelőz.
4. elv: A másokon való segítés mértékét saját erkölcsi és anyagi lehetőségünk, valamint a másik    szorult helyzete határozza meg.
5. elv: Az emberszeretet nagylelkűsége nem szolgálhat a szükséget szenvedők állapotának  tartósítására, sem a csalásnak, illetve szélhámosságnak nem nyújthat segítő kezet. Vagyis a keresztény szeretet nagylelkűsége nem lehet a bűnözés melegágya, amely a munkakerülést, a koldulást bátorítja és támogatja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése