2013. 04. 19.

Ritka szelídség

Spanyolország híres tanára volt az ágostonos remete, Don Luis Ponce de León (1527-1591), aki a szülői házban megtanulta a héber, a görög és a latin nyelvet. Szülei kikeresztelkedett zsidók voltak. Luis 1541-ben beiratkozott a Salamancai Egyetemre. 1544-ben ágostonos remete szerzetes lett. A toledói és az alacalai egyetemeken is tanult. 1560-ban Salamancaban doktorált, segédlelkészként működött, egy év múlva az egyetem exegézis tanára. Spanyolra fordította a Biblia részeit, hogy a nép is tudja olvasni. Ránk maradt 22 költeménye. Szentírás magyarázatai Európa szerte ismertté tették nevét. 1567-ben az inkvizíció elé került, négy és fél éven át vizsgálati fogságban ült, ott is könyveket írt, majd felmentették a vádak alól. Amikor visszatért egyetemi tanszékére, hűséges hallgatói megtöltötték az előadóterem minden zugát. Mindenki azt várta, hogy tanáruk éles kirohanással támadni fogja ellenségeit. De Don Luis nyugodtan leült és, kinyitotta füzetét ott, ahol négy és fél évvel ezelőtt előadásait megszakította, s megkezdte előadását a megszokott szavaival: "Dicebamus hesterna die - A tegnap azt mondottuk, hogy...." Lelki nagyságának ezzel a szép jelével több becsületet szerzett tanítványai előtt, mint a legkidolgozottabb önvédelemmel. 64 éves korában, 1591. augusztus 13-án az ágostonos remete rend generális helyettesének választották meg, tíz nap múlva meghalt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése