2013. 04. 20.

Szentatya homíliája ápr. 20.A langyos keresztények azok, akik saját méretre szabott egyházat akarnak építeni, de nem Jézus egyházát. A Szentatya szombaton reggel bemutatott szentmiséjén a Szent Mártáról elnevezett vatikáni gyermekorvosi szakrendelő önkéntesei vettek részt. A Páli Szent Vince Szeretet Leányai (Irgalmas Nővérek) szerzetesrendre bízott rendelő 90 éve támogatja a római rászoruló gyermekeket és családokat vallásra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül. A Szentatya ministránsa két kisgyermek volt.
Az első keresztény közösség az üldöztetés után a béke időszakát élte, megszilárdult, haladt előre és gyarapodott, „az Úr félelmében járt, s telve volt a Szentlélek vigasztalásával”. Az egyház arra hivatott, hogy Isten jelenlétében és feddhetetlen módon haladjon útján. Ferenc pápa az Apostolok Cselekedeteiből vett napi olvasmányhoz főzte gondolatait homíliájában. Az Úr félelmében járni Isten imádását, Isten jelenlétét jelenti. Amikor így cselekszünk, nem teszünk rossz dolgokat és nem hozunk rossz döntéseket. Isten előtt állunk örömmel és boldogan, ami a Szentlélek vigasza. Ez ugyanis az Úr ajándéka, ami segít nekünk az előrehaladásban.
A napi Evangélium szerint sok tanítvány keménynek tartja Jézus beszédét. Zúgolódnak, megbotránkoznak, és végül elhagyják a Mestert. A jelenetet kommentálva a pápa megjegyezte: eltávolodtak az Úrtól, mert kissé furcsának találták, aki kemény dolgokat mond. Túl nagy kockázatnak találták, hogy ezen az úton járjanak. Kicsit mi is visszalépünk, nem maradunk az Úr közvetlen közelében. Ezek a tanítványok talán csodálattal tekintettek Jézusra, de egy kicsit a távolból nézték Őt. Nem akartak nagyon elvegyülni Vele, mert kissé különös dolgokat mondott.
Ezek a keresztények nem tartoznak szilárdan az egyházhoz, nem járnak Isten jelenlétében, nem rendelkeznek a Szentlélek vigaszával, nem járulnak hozzá az egyház növekedéséhez – hangsúlyozta Ferenc pápa. Józan értelemmel rendelkező keresztények csupán, akik távolságot tartanak. Olyan „szatellit keresztények”, akiknek megvan a maguk kis testreszabott egyháza. Jézus az Apokalipszisben a „langyos keresztények” kifejezést használja. A „langyosság”, ami behatol az egyházba… Csak saját józan értelmük szerint járnak, ami a világi óvatosság. Ez a világi óvatosság nagy kísértése – figyelmeztetett a Szentatya.
Ferenc pápa utalt arra a sok keresztényre, aki ebben a pillanatban tanúságot tesz Jézus nevében, akár a vértanúságig is. Ők nem „szatellit keresztények”, mert Jézussal és Jézus útján járnak. Tökéletesen tisztában vannak azzal, amit Péter mond az Úrnak, amikor az Úr megkérdezi tőle: ,,Talán ti is el akartok menni?'' Szatellit keresztények akartok lenni? Simon Péter azt felelte: ,,Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.'' A nagy csoport tehát kisebbé válik, de olyanokból áll, akik pontosan tudják, hogy nem mehetnek máshova, mert csak az Úrnál vannak az örök élet igéi.
Ferenc pápa szombat reggeli homíliája végén így szólt: „Imádkozzunk az egyházért, hogy tovább növekedjen és megszilárduljon, hogy Isten félelmében járjon, a Szentlélek vigasztalásával. Az Úr szabadítson meg bennünket attól a „józan értelem” kísértésétől, amely a Jézus elleni zúgolódásra ösztönöz, mert túl nagyok az elvárásai, továbbá szabadítson meg a botrány kísértésétől.”

(sv)VR

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése