2013. 11. 20.

Köszönet a szolgálatért háború idejénAz első világháború forgatagában Csíkszeredába helyezett zsidó hitű katonák hálájukat fejezték ki, azon csíkszeredai lakóknak, akik a Peszáh megtartásában segítségükre voltak. "Az eltöltött izraelita ünnepek alkalmával azon nemes és áldozatkész szolgálatukért őszinte és leghálásabb köszönetüket tolmácsoljuk dr. Harmat Leó kórházi főorvos úrnak, úgy Vollin Ferenc cs. és kir. főhadnagy úrnak azon fára­dozásukért, melyeket az ünnep megtartása ér­dekében elkövettek. Azonkívül Widerné őnagyságának valamint Gicza Rózsika kisasszonynak, kik önfeláldozásukkal és ízletes főztjeikkel kedveskedtek az ünnep megtartása érde­kében a zsidó hitű katonáknak. Kívánjuk az ég áldását rájuk és fogadják érte a leghálá­sabb köszönetünk nyilvánítását. Csíkszereda. Az egybegyűlt zsidó katonák nevében: Haan Jenő őrmester, Klein Árpád szakaszvezető, Weisz Lipót tizedes, Farkas Márton tizedes."
Forrás: Csíki Lapok 9 (1917. április 25.) 2.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése