2013. 11. 06.

Ferenc pp és magyar katekézis

A Szentatya szavait P. Somorjai Ádám OSB, a vatikáni államtitkárság munkatársa tolmácsolta.
Ez volt az első alkalom Ferenc pápa péteri szolgálatának megkezdése óta, hogy magyar nyelvű katekézis illetve köszöntés hangzott el az általános kihallgatáson.
Kedves Testvéreim! A mai alkalommal a lelki javak: a szentségek, a karizmák és a szeretet közösségéről beszéltem. A szentségek, miközben az Egyház kiszolgáltatja azokat, maguk is létrehozzák az Egyházat, így pl. a keresztségben új tagokat veszünk fel Isten szent népének sorai közé. A karizmák a Szentlélek különleges adományai, amelyek Egyházunkat építik.

Ezek egyfajta többlet-tehetségek, amelyek egyeseket arra képesítenek, hogy a maguk részéről az Egyház keretein belül még hatékonyabban szolgálják a többieket, s ezzel azt a szeretetközösséget is táplálja, amely az Egyház lét-eleme. A testvéri szolidaritás nem retorikai fogás, hanem a keresztények közösségének integráns része.

Ha ezt megéljük, hatékony jel leszünk a világban: Isten szeretetének szentségét tudjuk felmutatni. Az Úr meghív bennünket arra, hogy közösségbe lépjünk Vele a szentségek, a karizmák és a szeretet rendjében, hogy méltóképpen élhessük meg keresztény hivatásunkat!

A Szentatya katekézisében többek között kifejtette:

Minden találkozás Krisztussal, aki a szentségekben üdvösségünket adja, arra szólít bennünket, hogy „menjünk” és továbbadjuk a többieknek az üdvösséget, amit láthattunk, megérinthettünk, amivel találkozhattunk, és amit befogadhattunk, és ami valóban hihető, mert szeretet. Ezáltal a szentségek arra késztetnek bennünket, hogy misszionáriusok legyünk, hogy apostoli elkötelezettséggel vigyük el az evangéliumot minden környezetbe, még a legellenségesebbe is.

Ez a leghitelesebb gyümölcse egy kitartó szentségi életnek, ami nem más, mint részvétel Isten üdvözítő kezdeményezésében. Isten ugyanis mindenkit üdvözíteni akar. A szentségek kegyelme erős és örömteli hitet táplál bennünk, olyan hitet, amely képes ámulattal szemlélni Isten „csodás műveit” és ellen tud állni a világ bálványainak. Ezért fontos a szentáldozáshoz járulni; fontos, hogy a gyermekeket minél előbb megkereszteljék; fontos, hogy bérmálkozzanak. Miért? Mert Jézus Krisztusnak ez a bennünk való jelenléte segít nekünk.

(vm) VR


Ajánlott: Csak bérmálkozóknak


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése