2015. 06. 28.

A dolgokat fürkészőSzent Péter és Pál apostolok ünnepét üljük. Mindketten Krisztus egyetlen Egyházának oszlopai. Ünnepünk magába foglalja az Anyaszentegyház kétezer évét és az Evangélium terjedését. Egyházunk minden év január 25-én, Szent Pál apostol életútjára irányítja figyelmünket, ezért ma a Sziklának nevezett emberre, Péterre tekintünk.  A négy evangélista írásában az első helyen álló és a legtöbbet emlegetett apostol nem más, mint Szent Péter, András testvére. Kafarnaumban lakik, családos, mesterember, halászatból tartja el családját. Amúgy lelkes, a dolgokat fürkésző, rátermett, aki minden helyzetben feltalálja magát. Kevésbé törődik az illemmel. Nagy az önbizalma, ezért hirtelen és néha sértő megjegyzésekre is képes, de mihelyt észbe kap, azonnal kiköszörüli hibáját. Mindenben a legjobbat szeretné elérni, persze emberi elgondolás szerint. Jézus olyankor megfeddi, s ahogy történni szokott, belátja tévedését, és alázattal meghajol az igazság előtt. Lelkesen tud szeretni, elvegyül az emberek közt, megérti őket.
Szentmisénk hitvallásában Egyházunkat egynek, szentnek, katolikusnak és apostolinak mondjuk. 
Apostoli három értelemben is: 
1.) Az „apostolokra alapított épület” (Ef 2, 20; Jel 21, 14) volt és marad; apostolokra, akiket Krisztus választott ki tanúknak és küldött misszióba. 
2.) Az Egyház megőrzi és átadja a benne lakó Szentlélek segítségével a tanítást, a hitletéteményt, az apostoloktól hallott józan beszédet (2Tim 1, 13-14). 
3.) Továbbra is az apostolok tanítanak, szentelik meg az Egyházat Krisztus második eljöveteléig, hála azoknak, akik helyükre lépnek pasztorális feladatukban: a püspökök testülete „amelynek a papok a munkatársai, egységben Péter utódjával, az Egyház legfőbb pásztorával” (AG 5). 
A szentmise prefációjában valljuk: „nyájadat, örök Pásztorunk magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén Fiad helyett, mint pásztorok”.
Péter utóda, a mindenkori római pápa oldó-kötő hatalmával irányítja, tanításával erősíti Krisztus Egyházát apostolutód társaival a püspökökkel.
Ne feledjük el, hogy ma teljes búcsú nyerhető, ha szentségekhez járulunk és imádkozunk a Szentatya szándékára. Emlékezzünk arra, hogy Jézus és később a jeruzsálemi keresztény közösség is imádkozott Péterért. Imádkozzunk a mindenkori pápáért, „az Úr szőlejének egyszerű és alázatos munkásáért”, hogy szolgálatát Isten egész népével együtt, az Úrnak tetszően tudja végezni.
Ma Szent Péter sírjánál és a magyar szentmiséken elhangzik az un. pápai himnusz, melyben óhajunk is ott van: Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját. Ekkor gondoljunk az apostolokra, akik olyan emberek voltak, mint mi, akik gyarlóságokkal küzdöttek, de szentek lettek, az Egyház oszlopai. 
Ha bennünk megvan a Jézus iránti odaadó szeretet, amely megvolt az apostolokban, akkor minden megpróbáltatásból fel tudunk kelni, meg tudunk újulni, szentekké tudunk lenni.
A gyulafehérvári főszékesegyházban Szent Péter és Pál ünnepén papszentelés van. 
Imádkozzunk a szentelendőkért. 
E nap a templomi perselyezés az Apostoli Szentszék részére történik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése