2015. 06. 29.

Papszentelés Gyulafehérváron

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén a gyulafehérvári székesegyházban Jakubinyi György érsek öt diakónust szentelt pappá Tamás József segédpüspök, valamint az egyházmegye papsága és hívei jelenlétében. Udvarhelyszékről népes zarándokcsoport érkezett a szentmisére, hiszen a székelyudvarhelyi Benedek Róbert Károly és a lövétei Tódor Attila diakónusok az áldozópapság szentségében részesültek, Csíkszékről pedig a csíkdelnei Obermájer Ervint szentelték pappá.
DSC_1050_b 
A szentelési szertartás keretében a jelöltek leborulva imádkoztak (fotók: Nagy Zoltán)
Jakubinyi György bevezetőjében örömünnepnek nevezte a papszentelés alkalmát: Isten munkásokat küldött aratásába, újmisésekkel ajándékozta meg a Gyulafehérvári Főegyházmegyét. A hivatások évében mindannyiunknak szívügye kell legyen, hogy értük és az utánuk következőkért imádkozzunk – kérte a főpásztor.
Az evangéliumot követően bemutatták a jelölteket a szentelő püspöknek, a főpásztor homíliát mondott. Kifejtve, hogy Szent Péter és Szent Pál miként kapta a papi hivatást. A felszentelendők sem önmagukban bízva hallották meg a hívó szót.
DSC_1056_b
A homília, majd a szentelendők ünnepélyes ígérettétele után a Mindenszentek litániája alatt leborulva, a hívek térdelve vagy állva imádkoztak. Majd a kézrátétel és a felszentelő ima következett. A papjelöltek egyenként a szentelő püspök elé térdeltek, ő pedig két kezét fejükre téve csendben imádkozott, átadva a lelki hatalmat. Az újonnan felszentelt papok kezeinek krizmával való megkenése után a papi módon viselt stólába és miseruhába való öltöztetésre került sor, átvették szolgálatuk liturgikus eszközeit, a paténát és a kelyhet, Isten népének áldozati adományával: a kenyérrel és a borral.
DSC_1149_b
Az új papok a szentmise áldozati részét már a felszentelő püspökkel együtt ünnepelték, koncelebráltak. A liturgia a főpásztor ünnepi áldásával ért véget.  
Az újonnan szenteltek megkapták első kinevezésüket. Augusztus 1-jén megkezdik segédlelkészi szolgálatukat a főpásztor által kijelölt helyeken: Benedek Róbert Károly a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-, Tódor Attila a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánián, míg Obermájer Ervin a Marosvásárhely Keresztelő Szent János Plébánián.

székelyhon.ro

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése