2013. 05. 15.

Csíksomlyóra zarándokolunk


Pünkösdre készülünk. Ilyenkor zarándokútra indul a székelység, hogy köszöntsük a Csíksomlyói Szűzanyát. Jön a magyarság is mindenünnen a csíksomlyói Szűzanyához. Zarándokolunk. 
A zarándoklás egyidős az emberiséggel. Már az Ószövetség ősi zarándokhelyei Betel, Gilgál, Siló, majd Jeruzsálem vonzották a híveket, ahová egész Izrael elzarándokolt, hogy az Úr jelenlétében megerősödjék. Zarándokzsoltárban zengték: Boldog ember, akinek te vagy erőssége és zarándok útra indítja szíve” (Zsolt 84 [83],6).
Ki is a zarándok? Az újszövetségi zarándok szoros értelemben szent helyet (kegyhelyet, búcsújáró vagy zarándokhelyet) egyénileg vagy közösségben, lelki szempontok miatt fölkereső hívő, aki célját elérve hazatér. A kegyhely az a templom vagy szent hely, ahová egy csoda vagy történelmi vonatkozás miatt hívők sokasága zarándokol a helyi ordinárius jóváhagyásával. A kegyhelyeken bőségesebben kínálják fel a hívőknek az üdvösség eszközeit, Isten igéjének buzgó hirdetésével, a liturgikus élet megfelelő előmozdításával, főleg az Eucharisztia és a bűnbánat szentsége útján, valamint a népi vallásosság jóváhagyott formáinak ápolásával. 
A búcsújáró hely az, amelynek látogatásával búcsú nyerhető. A búcsújárás alkalom az elmélyedésre, imádságra, bűnbánatra, ájtatos cselekedetekre és beszélgetésekre. Erőpróbája a testnek és a léleknek a gyaloglás, utazás, egymással törődés, éjszakai virrasztás, böjtölés és más fáradalmak által. A nép egyik legnagyobb közösségi élménye.  
A zarándokhely az a szent hely, ahol Isten vagy valamelyik szentje megnyilatkozott, és ahol a hozzá folyamodók segítséget kapnak. A középkorban a zarándokok kezükben embermagasságú, keresztben végződő un. zarándokbotot, fejükön zarándok kalapot viseltek. Zarándok útra jámborságból, fogadalomból vagy vezeklésből indultak. A zarándoklat világszerte nagyon kedvelt vallásos megnyilvánulási forma, mert testében-lelkében foglalkoztatja az embert, fölébreszti a közösségi érzést, növeli a vallásosságot, megtapasztaltatja az áldozat erejét. A 4. századtól a híveket a Szentföld vonzotta, majd Szent Péter és Pál apostolok sírja Rómában, Szent Jakab sírja Compostellában. A későbbi évszázadok szentjeinek sírjai is erős vonzerőt gyakoroltak, mint pl. Szent István sírja Székesfehérváron, Szent Lászlóé Nagyváradon, Remete Szent Pál ereklyéje Budaszentlőrincen vagy Kapisztrán Szent János sírja Újlakon. Vannak kegyhelyek, melyek a Mária-tisztelet jegyében alakultak ki pl. Aachen, Altötting, Loreto, Mariazell, s a magyar kegyhelyek egy része is Boldogasszony, Fejéregyháza (Óbuda), Kalocsa, Lőcse, Máriagyüd, Máriavölgye, Mátraverebély-Szentkút, Máriaradna stb.  
Csíksomlyóra az 1345. évi székely győzelem emlékére naponta is sokan elzarándokoltak fogadalomból, majd VIII. Ince pápa 1484-ben a pálosoknak pünkösd szombat és vasárnapra adott teljes búcsúja a Salvator kápolnához vonzotta  a híveket, és az 1567. május 17-én, pünkösd szombatján a Tolvajos-tetőn kivívott győzelem fénye terült Csíksomlyóra és megkapta különös történelmi patináját. Azóta a legnagyobb odaadással, a Szentlélek vezetésével zarándokolunk Csíksomlyóra katolikusok és  katolikus gyökerű keresztények pünkösd szombatján, mert ez is szent örökségünk. Ugyanitt keresztény hitünk megvallása mellett tanúságot teszünk a magyar nemzet egységéről. Itt a Szentlélek felszítja bennük az istenszeretetet, feltárja előttünk Isten belső, isteni életét. Ugyanakkor megnyit, közlékennyé tesz az emberek felé és arra képesít, hogy mi is beszéljünk az Isten csodás tetteiről, valamint irántunk való szeretetéről. Átalakít minket, mint az apostolokat és képessé tesz az Isten által reánk bízott feladatok teljesítésére. A Salvator-hegyen 1876-ban a gyergyóalfalvi hívek állította emlékkereszt szövegével kérjük: „Isten, tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben”, hogy rajtunk is beteljesedjen a Szűzanya oltalma alatt az idei pünkösdi búcsú mottója: „Boldog vagy, mert hittél!” (Lk 1,45) Ezzel pedig Isten ránk árasztja a jó kedvet, bőséget, s a víg esztendőt.
D-K. József

Forrás: Krisztus világa, 2013. májusi szám 2. old

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése