2014. 12. 31.

Óévi hálaadás és beszámoló 2014-rőlCsíkszereda Szent Kereszt Főplébánia 2014.


Krisztusban Szeretett Hívek! 
Kedves Olvasók!
Rómában a Virtus (erény) templomát Quintus Fabius Maximus alapította Kr. e. 234-ben és melléje Marcus Claudius Marcellus konzul, hadvezér felépítette a Honor (tisztelet) templomát Kr. e. 211-ben. Az volt a különössége, hogy a Honor templomába csakis a Virtus (erény) templomán keresztül lehetett bemenni.
Szép jelképe annak, hogy a tisztelet helyére eljutni nem a gyönyörök, hanem az erények, vagyis a jó cselekedetek állandó gyakorlásának tövises útján lehet.
Az év utolsó estéjén mi is az erények templomából, a családi otthonból lépünk hálaadásra az Istentisztelet házába. Hálatelt szívvel jó tetteink ékszereit, az erényeket, áldozatunkat tesszük az Úr oltárra, és kérjük Krisztus Urunkat, hogy segítsen bennünket további követésében.
Ti most azt várjátok tőlem, hogy mondjam el, mit hoztam, mit teszek az Úr oltárára. 
Egy bengáli mesével indítom a 2014. évről szóló beszámolómat. „Egy indiai királynak volt egy minisztere, aki minden helyzetben azt mondta: "Isten csodásan működik." A király olyan sokszor hallotta ezt a mondatot, hogy egy idő után már elege lett belőle. Történt, hogy a király és minisztere vadászni mentek. A király lőtt egy szarvast. Mindketten éhesek voltak, így tüzet raktak és megsütötték. A király nekilátott az evésnek, de a nagy sietségében levágta egyik ujját. A miniszter most is azt mondta: "Isten csodásan működik." A királynál most már betelt a pohár. Elbocsátotta miniszterét és megparancsolta neki, hogy tűnjön el a szeme elől. A miniszter elment. A király, a szarvassülttel jóllakva, elaludt. Vad rablók, a Kali istennő imádói törtek rá. Megkötözték, fel akarták áldozni istennőjüknek - majd elfogyasztani. De az utolsó pillanatban észrevette egyikük, hogy a királynak hiányzik egy ujja. A rablók tanácskoztak, és úgy találták: "Ez az ember nem tökéletes. Hiányzik egy ujja. Istennőnk csak tökéletes áldozatot kaphat." Így futni hagyták. A király visszaemlékezett minisztere szavaira: "Isten csodásan működik." És megértette, hogy ebben az esetben is igaza volt miniszterének. Bűnösnek érezte magát, hogy száműzte, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hosszú idő után rátaláltak. A király bocsánatot kért tőle és kérte, álljon újra szolgálatába. A miniszter azt válaszolta: "Nem kell bocsánatot kérned. Hálás vagyok, hogy elküldtél magadtól. Különben engem áldoztak volna fel a rablók. Nekem megvan minden ujjam. Isten csodásan működik."
Most a búcsúzóra irányítom figyelmeteket.
A Szilveszter-esti fényben az Óév vegyes érzelmekkel távozik közülünk a múlt városába, miközben az Újév már befordult az utcába. Viszi egyrészt azt a sok bánatot, szomorúságot, csalódást, testi-lelki szenvedést, ami az elmúlt esztendőben sújtotta az embereket. De ott vannak az emberek bűnei is, amelyekhez még ragaszkodnak. Még szerencse, hogy sokan elégették sajátjukat a bűnbánat tüzében, a szentgyónásban.
Egy másik, kisebb, de kedvesebb csomagot is visz. Ebben vannak összegyűjtve az emberek jótettei és az igaz örömök drágagyöngyei. A jóság, tisztaság, hűség, szorgalom, alázat, türelem, istenszeretet és társai mind-mind megtalálhatók, amit az Óév csendesen lead Isten kincstárában.
A plébániánk évi leltárát hoztam, amit nemsokára átadok az Óévnek.
A lelkiek terén:
1. Hétköznap 4 mise, vasárnap 11 szentmise kegyelméből táplálkoztunk. Csak így lehet Eucharisztikus közösségként élni.
2. Január (2-6 között) megtartottuk a házszentelést, a családok megáldását.
3. Január 6-án éjfélkor megszólaltattuk templomunk harangjait, és a Székelyföldi harangok zúgásával összhangban emlékeztünk a szabadságszerető székely katona nemzet életében, 250 évvel ezelőtt véghez vitt genocídiumra, más néven a SICULICIDIUM-ra. Január 7-én pedig részt vettünk Madéfalván a 10 órakor kezdődő szentmisén és megemlékezésen.
4.     Január 20-26 között megtartottuk a város keresztény felekezeteivel közösen az egység imahetet.
Január 26-án délelőtt 10 órakor Hargitafürdőn sor került a Szent István királyról nevezett Első Remete Szent Pál kolostor ünnepélyes megáldására. Pálosok Erdélyben. A pálos szerzeteseket Exc. Dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök úr iktatta be. Az eseményt a Mária Rádió és a Duna tv élőben közvetítette. A helyi sajtó is részletesen beszámolt a pálosok beiktatásáról.
5. Január 29-én beindítottuk a jegyes-kurzus sorozatot, azok számára akik az év folyamán készültek házasságra lépni. Három sorozatot tartottunk.
6. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszonykor, a Megszentelt élet világnapján a Csíkszereda és környékének szerzetesei a ¼ 1-es szentmisén hálát adtak a hivatásukért, ugyanakkor imádkoztak a hivatást kereső vagy döntés előtt álló ifjakért. A szentmisét Tamás József püspök úr vezette.
7. A Betegek 22. Világnapján, február 11-én a Lourdes-i Boldogasszony napján, az esti misében idős és járóbeteg testvéreinknek kiszolgáltattuk a betegek szentségét.
8. Február 12-én a szentmisékben külön megemlékeztünk Istenszolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójáról. Az Egyházközségi Apostolban pedig a gyerekek számára kiírt Márton Áron emlék-versenyre beérkezett válaszokból válogattunk.
9. A Házasság hete alkalmával febr. 12-én az esti 6 órás szentmisén megemlékeztünk a családokról és egy család tanúságot tett gyermekeik neveléséről.
10. Február 22-én, szombaton a Czestochowai Zarándokok találkozójára került sor az esti szentmise előtt. A szentmisét a szervezőkkel együtt tartottuk, a mise végén az altemplomban a jelenlévők közül megajándékoztak két személyt egy-egy 50%-os idei részvételi jeggyel.
11. Március 13-án, csütörtök este megemlékeztünk az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 166. évfordulójáról. A Szent Kereszt templomban a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium leánykara tartott hangversenyt. 
Március 15. alkalmával Dr. Kállay Emil piarista atyát – aki 2007-ben P. Sárközi Sándor atyával a csíkszeredai Piarista rezidenciát megnyitották, és a Piarista Tanulmányházat működtetik – munkássága elismeréseként Budapesten Pro Urbe díjjal tüntették ki.
12. Akik magyar állampolgársággal rendelkezünk, március 22-ig regisztráltunk és részt vettünk az április 6-i választáson .
13. A nagyböjti keresztutat, a Szent Antal kilencedet, a májusi litániát, Szent Rita kilencedet, a Jézus Szíve tiszteletet ápoltuk és október folyamán a rózsafüzért imádkoztuk.
14. A nagycsütörtökön a krizmaszentelési misére 50 bérmálkozó - hittanos diákkal zarándokoltunk Gyulafehérvárra.
15.  Április 14-17 között nagyböjti lelkigyakorlatunkat P. Balla Barnabás pálos atya vezette.
16.  Körmenetben tettünk hitvallást virágvasárnap, nagyszombaton éjjel, Úrnapján és a csíksomlyói búcsúra menet. Külön megemlítem a Húsvéti ételszentelést. A  körmeneteken és az ételszenteléskor fegyelmezett magatartásukat most is köszönöm. Katona nemzet vagyunk, eleinkhez méltóan viselkedtünk.
17. Április 27-én az Isteni irgalmasság ünnepén, Ferenc pápa által vezetett szentmisét és szentté avatási szertartást helyi idő szerint 11 órakor követhettük a Vatikáni Televíziós Központ és Török Csaba teológus magyar nyelvű szakkommentálásával az m1, a Duna TV jóvoltából. Főegyházmegyénket dr. Jakubinyi György érsek úr és Tamás József püspök úr képviselték. XXIII. János és II. János Pál pápa szentté avatása napján, a ¼ 1 mise után szentségimádást tartottunk, az esti 7 órás misét követően a Psallite csoport részleteket adott elő a 2005. ápr. 2-án, Isteni irgalmasság vasárnapján a Millenniumi-templomtéren tartott zenés-képes műsorából.
18.  Megtartottuk pünkösd napján a bérmálást. Délután a Szociális Testvérek két jelöltje tette le első fogadalmát.
19.  Június 14-én a szegedi Dómban szentelték pappá T. Bilibok Györgyöt. Június 29-én a gyulafehérvári székesegyházban Bene Kálmán diakónust pappá szentelték. Mindketten plébániánkról indultak el a papi pályára.
20. Június 22-26. között a "Częstochowai Fekete Madonna" zarándoklaton vettünk részt, autóbusszal Budapestre és onnan vonattal utaztunk Częstochowába - Krakkói királyi várba és Trnowba a lengyel-magyar barátság jegyében.
21.  A hívek közösségében megültük a Szent József kápolna, a szécsenyi deszkatemplom Szent Kinga búcsúját, a Szent Kereszt templom és a Millenniumi-templom búcsúját.
22.  Május 24-én és szeptember 8-án került sor az Élő Rózsafüzér zarándoklatra Csíkszeredáért, a Mária-út, a Caritas és a csíkszeredai plébániák szervezésében. 
23. Szeptember 14-én a Szent Kereszt templomban az egyházmegyei örökös szentségimádást végeztük. Minden hó első vasárnapján szentségimádást tartottunk.
24. Július 26-án 80-an zarándokoltunk el a Szent Anna-tói Szent Anna búcsúra.
25. Augusztus 1-jével új munkatársat kaptunk, Ft. György Imre újmisés személyében.
26. Augusztus 20-án, Szent István magyar király ünnepén templomi megemlékezést tartottunk és koszorúztunk a Szent István domborműnél. 
Augusztus 27-én megemlékeztünk a 20 éve elhunyt Antal József csíkszeredai főesperes-plébánosról.
27.  Aug. 28–31. között a Psallite csoport szervezésében Gitár-tábort tartottak Szécsenyben a Szent Kinga deszkatemplomnál.
28. Szentírásvasárnapján délután csoportos szentírás-olvasást végeztünk, melybe a lelkiségek tagjai is bekapcsolódtak.
29. November 7-én, a Héttorony Fesztivál ünnepi előadássorozat keretében a Millenniumi-templomban Tintér Gabriella és Kubinyi Júlia népdalestjére került sor. Előtte Makovecz Imre felső-krisztinavárosi Szent Mihály templom terveinek kiállítását nyitottuk meg, beszédet mondott többek közt Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész. Ezután Dárday István és Szalai Györgyi animációs filmjét láthattuk.
30. Művészek, kórusok, nevezetesen a Nagy István Művészeti Líceum kórusát, együttesek fellépését segítettük, könyvbemutatókat tartottunk, bekapcsolódtunk iskolai, városi megemlékezésekbe, megyei kulturális rendezvényekbe. Kiállításokon és rendezvényeken, pl. Falu a városban vettünk részt. Lelkinapok megrendezését, lelkiségi csoportok működését, kórustalálkozót (Gaudete), a Márton Áron Katolikus Képzőt, az Oltáregylet és Nőszövetséget, valamint a M. Á. Férfiszövetséget támogattuk.
31. A Caritas, a Mária Rádió, az Erdélyi Magyar Televízió, Segítő Kéz Egyesület szervezte programjaihoz kapcsolódtunk és anyagiakkal segítettük. Jótékonysági koncertek tartásában mindig partnerek voltunk.
32.  Megünnepeltük márc. 15-ét, augusztus 1-jét a Nyerges-tetőn, aug. 20-át és okt. 23-át. Október 25-én autóbusszal Kostelekre zarándokoltunk boldog P. Rupert Mayer emlékhelyre. November 12-én megemlékeztünk Ft. Tamás József püspök atya 70. születésnapjáról.
33. Megemlékeztünk 1920. jún. 4-éről, Mindenszenteknapján halottainkról. November 29-30-án megtartottuk a hagyományos csíkszeredai Csángó Napot. Ez alkalommal a Csíkszeredában tanuló moldvai magyar diákokat támogattuk adományainkkal. December 21-én megemlékeztünk az 1989-es forradalomról.
34. Az adventi roráté misék felemelők és léleképítők voltak. Megteltek templomaink. Szentségekhez járultak felnőttek és tanulók, ezért karácsonyunk békés, meghitt lelkületet hozott.
35. Szentcsalád ünnepén az 5 órás szentmisén köszöntöttük az 50., 30. és 25 éves jubiláns házasokat és családokat.
36. Megtartottuk a felnőttek oktatását: a keresztelői felkészítőt hetente, és  három alkalommal 8-8 hetes jegyes kurzust.
37. Sikerült a felkészítők mellett a házi- és kórházi betegek rendszeres látogatása, ellátása.
38. A gyerekek első-gyónására és áldozására, valamint a bérmálkozásra heti rendszerességgel készültünk. A plébániai hittanórákat október elejétől tartjuk heti egy órában májusig.
39.  A ministránsképzőt vezetünk szombatonként. A hittanos, ministránsaink voltak a karácsonyi három műsor szereplői. Most is köszönöm szolgálatukat.
40.  Heti rendszerességgel találkoztak a lelkiségi csoportok, keddtől péntekig esti szentségimádást végeztek. Külön közösségi- és imanapokat tartottak.
41. A sajtóapostolság terén hetente megjelentettük az Egyházközségi Apostolt 2000-2300  példányban. Október 14-én töltötte be a 10 évét. Szerkesztjük a Krisztus Világa katolikus családok folyóiratát, amely a 6. évfolyamába lép.

Köszönöm a munkatársak áldozatát és a támogatók adományát.
42. Támogatjuk a Mária Rádiót, a helyi sajtót, önkéntes alapon segítjük küldetésükben.
43. Hálát adunk a Jóistennek, hogy a Magyar Pálos Rend megtelepedett Hargitafürdőn a Szent István királyról nevezett kolostorban.
A piarista Sárközi Sándor atya pedig odaadóan végzi sokirányú tevékenységét a székelység körében.

Az óév az alábbi adatokat is viszi Plébániánkról:
Megkeresztelkedett 145. Fiú: 77, ebből törvényes 58., törvénytelen 19.; Lány: 68, törvényes 49., törvénytelen 19. 
Összesen törvényes 107, törvénytelen 38.  
1 éven aluli 129, 1-7 év közötti 11, 7 éven felüli 5.

Elsőáldozó lett május 5-én és 12-én 134 gyermek =  65 fiú és 69 lány.

Évente tartott bérmáláskor, május 19-én  94 személy bérmálkozott = 50 fiú/férfi,  44 lány/nő.

Házasságot kötött 64 pár = tiszta r.k.+r.k.=45, vegyes 19: kat+ref=17, kat+ort.=2.

Temetés: 76+1=77.  Férfi 45, Ellátva 24., Ellátatlan 21.; Nő 32. Ellátva 24, Ellátatlan 8.
Ellátva összesen 47, ellátatlan 29. Más honnan ide temetett: 1.

A katolikus egyházba tért: 3.

Szentáldozások száma. 163.500.
Ebből a Szent Kereszt templomban 145.500,
a Szent József kápolnában 18.000. Mindezért Istennek legyen hála.

B.) Az anyagiak terén sikerült:
44.  Sikerült befizetni a Gyulafehérvári központ fenntartására, az iskola alap, a teológia és a szórvány támogatására minden hívő után a 6 lej összeget. Híveink 30%-a az évi egyházi hozzájárulásával el van maradva. Mi csak a lelkiismeretre és az egyházunk törvényére tudunk hivatkozni. Itt megjegyzem, hogy a tavalyhoz képest a befizetések összege nem csökkent.
45.  A főegyházmegyei gyűjtéseket megtartottuk: pl. a Szent Erzsébet gyűjtést, a missziók javára, a bibliatársulat, a családpasztoráció, a szegény plébániák támogatására, Bosznia-Hercegovinai katasztrófa túlélői javára, de ezen kívül műtétre szorulók műtétjéhez résztámogatást adtunk. Mindezt 22 vasárnap- és ünnepnap mindnyájan a kevésből, de szeretettel adták.
46. Sikerült a Hargitafürdő-i Szent István Ház melletti fatározót megépíteni.
47. Sikerült a Csipak-házat rendbe tenni, a kertet átrendezni és annak célt adni.
48. Sikerült a Millenniumi-templom tornyának kijavítása és a bejárati lépcsőzetek terméskőre való lecserélése.
49.  Sikerült a Szív utca templom melletti terület telekkönyvezése.
50.  Sikerült a Segítő Mária Líceum Bentlakásának nyílás-záróit kicserélni.
51. Sikerült a Szentlélek utcai telkünkön levő épületeket megvásárolni.
52. Sikerült a Millenniumi-templom orgonáját megterveztetni és az orgona építésre előleget adni.
53. Sikerült az I. és II. világháborúban elesett csíkszeredai katonáink emlékművét megrendelni.

Nem sikerült tervek:
- a visszakapott Csipak-telket felszabadítani a toldott épületben működő Megyei Erdészeti Igazgatóság ellenállása miatt. A peres ügy nyár óta folyamatban van. 
2015. évre marad:
1. Az I. és II. világháborúban elesett csíkszeredai hősi halottak emlékművének elkészítése, valamint a Millenniumi-templomtér Makovecz Imre terve szerinti kiépítése.
2.   A Millenniumi-templom orgonájának a megépítése 2015. okt. 1-ig. Az új orgona megépítéséhez a magyar állam 20 millió forint támogatással járult hozzá. Isten fizesse meg!
3.   A Szécsenyi templomtelek új kerítéssel való ellátása.
4.   A Szentlélek utcai telek és épületegyüttes kihasználása feladat marad.

Bevételünk és kiadásunk után az Úr 2014. évét ......... lej egyenleggel zárjuk.


Örvendetes, hogy mindig számíthatunk Isten kegyelmére és egymás jóindulatára.
Köszönöm a kedves hívek hitvalló helytállását, és az évfolyamán nyújtott mindennemű segítségét. Köszönöm Főpásztorunk erkölcsi támogatását, a segédpüspök úr szolgálatát, a Polgármesteri Hivatal és a Megyei Önkormányzat segítőkész támogatását, a piarista és pálos atyák munkáját, a munkatársaim fáradozását, az imádkozó családok helytállását és a vállalkozók készségét.
Isten után továbbra is mindenki részvételére számítok, különösen gondolok a hátrálékosokra, hogy a fent említett feladatokat közösen és gyümölcsözően tudjuk jó végre vinni városunkért, egyházunkért.
Az óév utolsó félórájában a Millenniumi-templomban csendes szentség-imádást végzünk, majd elharangozzuk az Óévet és köszöntjük az Újévet.
Újév napján szentmisét végzünk: reggel 8 órakor, 11, ¼1, 17 és 19 órakor. 
A házszentelést január 2-án kezdjük a hagyomány szerint. 
Megnézni itt lehet:A 2015. ÉVI HÁZSZENTELÉS BEOSZTÁSA - Csíkszereda Szent Kereszt Főplébánia
Amíg az Óév beszámolt, megérkezett az Újév is a saját csomagjával. 
Sejtette, és jól sejtette, hogy az öreg Óév nem fog érdeklődni utánuk. Már csak azért sem, mert ő is hasonló csomagokkal érkezett az elmúlt év szilveszterén a földre. Kedves ifjú barátom - szólt az Óév -, letelt az időm, búcsúznunk kell. Szívből kívánom, hogy több eredménnyel járjon az emberek között, mint én.  Tudom, mi rejtőzik táskáiban, én is ilyenekkel érkeztem egy éve. Az egyik tele van reménnyel, a másik hittel, a harmadik szeretettel. Ezek azok a kincsek, amelyek értékessé tehetik az emberi életet. Ez a kis bőrönd a jóakaratot tartalmazza, ettől függ a béke a családokban és a nagyvilágban. Vigyázzon erre a fehér táskára is, amely Isten kegyelmét rejti. Aki ebből merít, megszentelheti életét… 
Ekkor megszólaltak a Millenniumi-templom harangjai, kint az utcán rakéták durrogtak, az Óév kezét nyújtotta az Újévnek és elszállt. 
A fiatalember integetett utána, majd elindult a templom felé, hogy Isten segítségét kérje az emberekre. És arra gondolt, milyen jó lenne, ha Ő, a boldog Újév boldog Óévként távozhatna – egy év múlva.
És ez így is lesz, ha Jézus nevét hívjuk segítségül, ha az Ő szeretetében igyekszünk élni.
Visszatekintve az Óév beszámolójára és a bevezetőben említett mesére, én is csak azt tudom mondani amit a miniszter: "Isten csodásan működik."
 
Ezzel mindnyájuknak Boldog Új Évet Kívánok!

Csíkszereda, 2014. Szilveszter estéjén
Msgr. Dr. Darvas-Kozma József
 pápai káplán, esperes-plébánosAjánló:
Csak szilveszterező ifjaknak! 
A 2015. ÉVI HÁZSZENTELÉS BEOSZTÁSA 

1 megjegyzés:

  1. Van tennivaló! Isten segítsen a továbbiakban is! B.Ú.É.K.!

    VálaszTörlés