2015. 03. 23.

+ Gróf Mailáth G. Károly püspök - Csíki Néplap 1940."Hosszú évek szenvedéseinek tüzében megtisztult lélek hagyta el porhüvelyét Gróf Majláth Gusztáv Károly dr. c. érseket, volt erdélyi róm. kath. püspököt f. hó 18-án, hétfőn délután 5 órakor magához vette az Úr. Egy nagy lélek rázta le magáról a földiség rabbilincseit, hogy elvegye földi szenvedéseinek, megpróbáltatásainak, csalódásainak megalázásainak méltó jutalmát. Isten adjon porainak csendes pihe­nést, nagy lelkének pedig méltó helyet az emberi elme által fel nem fogható titokzatosságban, amit az Írás szavai szerint az Úr azok­nak készített, akik Őt igazán sze­retik. Mert Majláth érsek szerette az Istent és csak Istennek szolgált.
A nagy halott emléke pedig itt él közöttünk tovább. Sohasem fogja elfeledni Erdély katolikussága, hogy volt egy szentéletű püspöke, aki új nemzedékeket tanított úszni az élet tengerén. Alul kezdte az építést, a zsenge gyermeklelkeknél és célját nem tévesztette el. Új lelkiséget, új életcélokat vitt be az ifjúság életébe, s az Úr követésében a legnagyobbak legnagyobbja volt: elosztotta mindenét s szegényen és egyszerűségben adta vissza nagy lelkét Teremtőjének. 
Rebegjen egy­házmegyénk minden híve egy röpke fohászt a mindenség nagyhatalmú Istenéhez, hogy lelke érje el az Úr trónját."

/Csíki Néplap, 1940. március 20. 3. oldal/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése