2015. 03. 27.

Fr. Szücs Imre pálos örökfogadalma

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a márianosztrai pálos templomban a fél 11 órakor kezdődött szentmisében tett örök fogadalmat Szücs Ferenc, Imre testvér.
A szerzetesi fogadalom (latinul professio religiosa), a vallásosság erényének kiemelkedő tette, mellyel az ember a keresztségből fakadó meghíváson túl az engedelmességre, a tisztaságra és szegénységre tett nyilvános fogadalommal az evangéliumi tanácsok szerint életre kötelezi el magát.
A szerzetesi fogadalom a keresztény tökéletesség elérésének legrövidebb útja. Az Egyházi Törvénykönyv szerint (573-746.k.) a szerzetesi fogadalom tesz a szerzetes intézmény jogokkal és kötelezettségekkel bíró tagjává.
Az ideiglenes fogadalom legalább 3, legfeljebb 6 évre szól. Érvényességének feltételei: betöltött 18. életév, érvényesen letöltött novíciátus, az intézmény tanácsának pozitív szavazata, a fogadalmat tevő szabadsága, a törvényes elöljáró előtt letett fogadalom.
A novíciátus, vagy újoncév az egyszerű és ünnepélyes fogadalmas szerzetesek életébe történő bevezetés, mely a szerzetesi ruha felöltésével (beöltözés) veszi kezdetét, és az azt követő év (egyes szerzetesrendeknél illetve kolostorokban a 2. év) végén fejeződik be az egyszerű fogadalom letételével.
A fogadalmi idő lejártával az ideiglenes fogadalmat meg kell újítani, vagy örök fogadalomra kell bocsátani a tagot. Az örök fogadalom érvényességének feltételei: betöltött 21. életév, legalább 3 év ideiglenes fogadalom.
Márianosztrán, a pálos kegyhelyen Msgr. Tamás József  gyulafehérvári segédpüspökkel pálos szerzetesek, lazaristák, váci és erdélyi egyházmegyés papok és a hívek sokasága mutatták be a szentmisét. A püspök beszédében az egyházi ünnep három szereplőjének: Jézus Krisztusnak, Szűz Máriának és a Szentléleknek működésén keresztül világította meg megváltásunk kezdetét. Majd rámutatott arra, hogy a szerzetesek is Szűz Mária példáját követik, Jézussal egyesülve igyekeznek az embereket szolgálni. Utalt Márianosztra múltjára, ahol olyan virágzó élet volt a középkorban, hogy amikor az európai hírű hithirdető, Kapisztrán Szent János megfordult e helyen, utána kijelentette: Aki élő szenteket akar látni, az menjen Márianosztrára a pálosok közé. A múlt kötelez. Isten segítségével pedig ma is mindenki szent lehet, ha közreműködik Isten kegyelmével.
Ezután fr. Szücs Imre örök fogadalmat tett P. Csóka János pálos tartományfőnök kezébe.
A szentmise után szeretet vendégségre hívtak meg mindenkit. Külön színfoltot jelentettek a csíki székelyek, akik népviseletbe öltözve vonultak fel, valamint a palóc népviseletbe öltözött fiatalok és idősek.
Imre testvér szolgálatát Hargitafürdőn végzi, a 2014. január 26-án ünnepélyesen megnyitott pálos kolostorban.
Segítse és oltalmazza a csíksomlyói Szűzanya.


Kapcsolódó cikkek:
Új fejezet a pálos rend életében
A pálosok Erdélyben kolostort alapíthatnak - határozat
Jövőben gondolkodó pálosok
November végén érkeznek a pálosok 
Erdélyben megnyíló új pálos rendház 
Pálosok a Hargitán - videó felvétel 
Új pálos szerzetesház megáldása Hargitafürdőn 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése