2015. 03. 21.

Hirdetés: 2015. március 22.1.   Ma fél 5-től keresztúti ájtatosság. Szerdán és pénteken fél 6-tól.
2. A plébániai hittanórára várjuk a gyerekeket kedden, csütörtökön és pénteken.
3. Szerdán Jegyes-kurzus 17 órától a Millenniumi templom Mailáth termében.
4.   Szerda, március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, szentmisét végzünk ½ 7, 7, 11 és 18 órakor. A Szent József kápolnában reggel 8 és du. 4 órakor.
5.   Adójuk 2%-át felajánlhatják plébániánknak az Egyházközségi Apostol kiadására, és a Salus Communis egyesület javára, amely a Krisztus világa folyóiratot működteti. Űrlapok a sekrestyében, a kegytárgyasnál és a plébánián kapható.
6.   Krisztus világa márciusi száma még kapható a kegytárgyasnál és a ministránsoknál. Krisztus világa - 2015. március ... A Szórvány éve jó alkalom, hogy Küldj egy Krisztus világa havilapot a szórványba felhívásunkra válaszoljanak. Célunk, hogy minden szórvány közösséget megajándékozzunk néhány lappal, hogy bennük az igényt felkeltsük és szeretetünket kifejezzük. Öt lapra egy évi előfizetés postai költséggel 100 lej. A befizetők nevét az áprilisi számban olvashatják.
7.   A héten megkezdjük a tanulók húsvéti gyóntatását. A hittanárok beosztását követjük.
8.   Szabadtéri Passio-t tartanak a szentegyházi ifjak a csíkszentléleki templom téren szombaton 13 órakor.
9. Jövő vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. A vasárnapi miserend változatlan. Virágvasárnap, minden szentmise elején barkaszentelést végzünk. A hagyományos körmenetet a 11-es szentmisén tartjuk, ezért a negyed 1-es szentmise kimarad.
10.  Előre közöljük, hogy a háromnapos lelkigyakorlatot Nagyhét első három napján tartjuk az esti szentmisében. A lelkigyakorlatot Ft. Ferencz Imre ny. plébános vezeti. 
11. Arra kérem a kedves híveket, akiknek a róm. kat. temetőben sírjuk van, hogy a hétvégén takarítsák meg. Nagy áldozatok árán kő és vaskerítést készíttettünk, akkor a sírokra is figyeljünk oda. A régi sírköveket kitakarítottuk és megőrzésre a Szent Kereszt templom kerítésénél felállítottuk. A temetőben azóta 13 régi sírkövet bontottak le, mert nem divatosak, és a kerítés mellé dobták. Értékeinkkel nem lehet így elbánni, majd mi fog tanúskodni múltunkról? A kínai sírkő?
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése