2016. 02. 08.

Hármas ünnep HargitafürdőnEmlékeztek, hálát adtak és ünnepeltek a hargitafürdői pálos közösség tagjai és vendégei január 24-én, a Szent István kápolnában tartott szentmisén. Hármas ünnep volt, hiszen a jelenlévők Remete Szent Pálra, a pálos rend névadójára, Szent Özséb rendalapítóra, valamint a hargitafürdői pálos kolostor alapításának második évfordulóján a fehér barátok erdélyi visszatelepedésére is emlékeztek.
„A szerzetesi közösség vagy lelkiségi mozgalom a Szentlélek nagy ajándéka a közösségnek. Úgy vagyunk ezzel, mint a fénnyel, az üveghasáb a rajta áthaladó fényt a szivárvány színeire bontja. Csodálatos a kivirágzott nyári mező is, ilyen csodálatos az anyaszentegyházunk, mert mindenki a maga képességét, talentumát valahogy feltudja csillantani a közösség javára" - mondta Darvas-Kozma József csíkszeredai esperes-plébános, aki helytörténészként a pálos rend kutatója is. 

Prédikációjában részletesen szólt a magyar alapítású rend névadójáról, Remete Szent Pálról, majd az esztergomi Szent Özséb rendalapítóról, illetve a pápai engedéllyel alapított és Szent Ágoston Regulája szerint szervezett pálos közösség évszázadokat átölelő sorsának történetéről. „Az Istenbe vetett öröm a mi erősségünk, és ezt a magyarság is megtapasztalta, hiszen számos megpróbáltatás mellett sem vesztette el hitét. Ha ünnepelni tudunk, akkor meg fogunk maradni, mert Isten szeretete megvéd minket. Mi, akik Krisztusban megkeresztelkedtünk, élő közösség vagyunk. A megsemmisülés az önzés eredménye. Fel kell ismernünk, hogy felelősek va­gyunk egymásért. Isten gondoskodó szeretete megjelenik a világban, a kapott ajándékokért pedig hálát kell adni, és a közösség szolgálatára fordítani" - hangsúlyozta a plébános.
A fehér barátok hargitafürdői kolostorát két évvel ezelőtt szentelték fel. Két szerzetes alkotja az Erdélybe visszatelepedett szerzetesi közösséget, akik egyben plébániai teendőket is ellátnak a közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó településen.
„Hála Istennek, az elmúlt két esztendőben nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani az itteni hívekkel. Nagyon kedvesek, barátságosak, segítőkészek. Ugyanígy jó kapcsolatunk van Tamás József püspökkel, Darvas-Kozma esperessel, a káplánokkal és munkatársaikkal. Nagyon segítőkészek. Az itteni gyerekekkel való foglalkozások pe­dig gyermekkori élményeimet elevenítik fel. Ilyen a Betlehem-járás, mind a két eszten­dőben jártunk velük a faluban, vittük a Betlehemet házról házra, és a kedves hívekkel a Szent család kilencedet is megtartottuk. Nagyon jó élmények, kedves gyermekkori emlékeim elevenedtek fel ezek által is itt, Hargitafürdőn” – mondta Szücs Ferenc, Imre testvér, a kolostor legrégebbi lakója. Balla Barnabást 2015 novemberében váltotta Bátor Péter Botond korábbi budapesti tartományfőnök. Szerinte Hargitafürdő a Kárpát-medence egyik gyöngyszeme, természeti adottsága miatt is. ,,Én szeretem a hideget, a tél az egyik kedvenc évszakom, és hát természetesen ami a legfontosabb, hogy valahogy az ember itt másképpen érzi magát szerzetesként, Isten közelében, mint ahogy más kolostorainkban. Persze azok is jók, de mindegyik más. 
Talán itt, Hargitafürdőn tényleg ezt a jó értelemben vett másságot mindig megéljük nap mint nap az imádságban, az emberekkel való foglalkozásban. Ezért is jó itt lenni. érezzük azt, hogy sok tennivaló és munka van a lelkek terén, bár mindig hűséggel jártak föl vagy Csíkszeredából, vagy Csicsóból ide a papok, s arra, hogy hétfőtől vasárnapig folyamatosan itt legyenek, csak néhány évig volt lehetőség, amikor már önálló plébánosa volt a településnek, de hát ez nem hosszú idő. Tehát ilyen tekintetben is van amit tenni, de a nyitottság, az elfogadás, az nagyon jo. Ezeket összefoglalva azt lehet mondani, hogy igen, valóban jó itt, Hargitafürdőn" - mondta Bátor Botond.
Az ünnepi szentmisén részt vett Ferencz Imre nyugdíjas plébános és ifj. Czikó László plébános, a közösséggel együtt ünnepelt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa, dr. Csige Sándor konzul is.

Kép és szöveg: Csúcs Mária

Előtte:

 Utána:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése